Detta år utgör ett historiskt viktigt årtal för Finland. Utvecklingen från 1917 till en modern republik manifesteras den 6 december 2017. Mottot ”tillsammans” är det som gäller i Finland detta år. Det betyder sammanhållning och styrka och gemenskap.

Det nordiska samarbetet inom olika områden har bidragit till förbättringar och skapat möjligheter för finländarna att gå vidare i uppbyggnaden av republiken Finland. Vänorterna har stor betydelse för kontakterna länderna emellan. Här finns stöd och ges inspiration till skilda projekt inom särskilt kultursektorn.

Under det finska vinterkriget på 1940-talet skickade Jönköpings kommun hjälpsändningar som bestod av prefabricerade hus. Dessa fick sin plats i Kuopio. En av gatorna heter Svenska gatan. Ett barnhem började byggas, vilket var ett skriande behov i Finland och i Kuopio under krigets svåra år. Som tack för hjälpen gavs det namnet Jönköpings barnhus.

Annons

Kontakten etablerades genom Fadderortsrörelsen för den hjälp som då var aktuell. Krigsbarn, 3 000 till antalet, tog omhand i kommunen. Många kunde stanna kvar efter kriget medan andra for tillbaka efter fredsslutet. Kuopio blev sedan vänort till Jönköping. Ett fruktbart samarbete började ta form 1942 och fungerar än i dag på ett utomordentligt bra sätt inom kultursektorn, där skolutbyte och vänortsträffar ingår.

I detta arbete ingår föreningarna Norden i Jönköping och i Huskvarna. Föredrag med nordiska teman, kurser och resor anordnas varje år. Danska Svendborg och norska Bodö ingår i den kedja av vänorter som anordnar träffar eller vänortsmöten.

Kursen i svenska språket för Kuopio-elever startade 1998 på SVF och pågick under ett antal år för att sedan hållas på Grennaskolan. Men 2017 är språkkursen tillbaka på folkhögskolan, vilket är ett samarbete mellan skolan, kommunen, och föreningarna Norden i Kuopio och Jönköping. I år kom tio elever till kursen med sin ledare Minna Aalto.

Svenska språket i de finska skolorna har blivit ett fritt val för eleverna i stället för ett obligatoriskt skolämne, som det varit hittills. Sannfinländarna har motarbetat tvåspråkigheten och har förändrat språksituationen till det sämre för gymnasieeleverna. Därför utgör språkkursen på SVF en viktig språngbräda för dagens finländska skolungdomar.

De svensk-finska kontakterna har ju gamla anor historiskt sett. Intresset för finländsk kultur i vår kommun skapar en gemenskap som är en viktig länk i det fredliga samarbetet. Det betyder trygghet och stabilitet i den turbulenta tillvaro som utmärker dagens samhälle. Till vänorten Kuopio knyts idag förhoppningar om att det fina samarbetet kan fortgå och utvecklas även under kommande år.

Marie Haldemark

nordist