Är det rätt att påstå att skatteplanerarna som flyr till Panama är giriga?

— Det kan ju finnas en verksamhetsbakgrund till att man har satt upp något i Panama, säger Magdalena Andersson. Då kan det finnas en förklaring. Men om man sätter upp något bara för att undvika skatt, ja, då ligger ett begrepp som girig kanske närmare till hands.

Bara det faktum att vilja minska sin skatt genom att flytta till Panama, är det girigt?

— Då hamnar man närmare ett sådant begrepp.

Är det moraliskt fel att bara försöka undvika skatt?

— Svenska modellen bygger på att man betalar skatt på det sätt man ska. Det bygger på att människor vill. Vi skulle inte kunna ha det här skattesystemet om människor inte var med och betalade skatt.

Magdalena Andersson menar att om känslan sprids att några inte gör rätt för sig, riskerar det att påverka skattemoralen.

— Det finns en vit del som är uppenbart laglig, sedan finns en svart del som är uppenbart olaglig, och sedan finns en gråzon däremellan.

För ekonomin, säger Magdalena Andersson, är det bättre om människor och företag ägnade tid och kraft åt att skapa smarta produkter och nya lösningar än att skatteplanera.

— Det skulle driva tillväxt på ett annat sätt.

Är det girigt att befinna sig i den grå zonen?

— Min uppgift är inte att sitta och värdera vad som är girigt eller inte. Min uppgift är att hitta en lagstiftning som minskar den grå zonen så mycket som möjligt. Att se till så att om man befinner sig i den svarta zonen ska man bli upptäckt. Sen är det så, att bara för att det inte är olagligt behöver det inte vara lämpligt.

Anta att en hårt arbetande undersköterska försöker göra allt för att få ner sin skatt. Är det girigt?

— Jag vill givetvis att både bolag och privatpersoner befinner sig i den vita zonen. Men för privatpersoner är den grå zonen mindre än för företag.

Är det moraliskt rätt för en undersköterska att inom ramen för lagen försöka minska sin skatt så mycket som möjligt?

— Har man rätt att göra reseavdrag för att tjäna sina inkomster, är det klart att man ska göra det. Men man ska heller inte dra av mer kostnader för arbetsresor än vad man har haft. Men det är svårt att jämföra, för gråzonen hos privatpersoner är väldigt mycket mindre.

Annons

Så länge man som privatperson befinner sig i den vita zonen, är det då moraliskt rätt att försöka göra så mycket avdrag som det går?

— Har man rätt att göra avdrag för arbetsresor, är det klart att man ska få göra det. Har man köpt tjänster med rutavdrag, är det klart att man ska göra de avdragen.

Är det lämpligt att inom lagens ram så långt möjligt försöka minska sin skatt?

— Det som bolagen ofta gör är att de befinner sig i gråzonen och försöker pusha gränsen för gråzonen. Där måste man fundera på om det verkligen är där man vill befinna sig.

Magdalena Andersson menar att det är "olämpligt" att lägga väldigt mycket tid och kraft på att försöka låta bli att betala skatt.

Varför ska staten ha rätt att ta ut mer än hälften i skatt?

— Det har vi demokratiskt beslutat. Det är inte så att staten har rätt. Det finns ingen stat som har rätt till någonting, utan det är beslut som vi har fattat tillsammans. Det finns ingen extern part i form av en stat som har någon som helst rättighet, utan det är vi som medborgare som har röstat fram att staten ska ta ut skatt för att vi ska kunna bygga upp saker gemensamt, i form av vägar, förskola, polis och annat.

Är staten girig som vill ta ut mer än hälften i skatt?

— Nej, för det finns ingen stat som har egen vilja, utan staten är bara en utlöpning av majoriteten av medborgarnas vilja. Du pratar om staten som ett eget subjekt?

Ja, exakt.

— Det är den ju inte. Det är ju vi, alla medborgare som är statens chef.

Så staten som subjekt, som maktorgan, existerar inte?

— Nej, den kan aldrig existera om den inte accepteras av folket.

Menar du att svenska staten inte skulle kunna existera om vi inte hade demokrati?

— Då skulle det vara något helt annat än den stat vi har i dag. En diktator kan du tänka på som ett subjekt, men det är svårt att se staten som ett subjekt om du har demokrati.

Om vi tänker bort staten då, har medborgarkollektivet rätt att göra anspråk på enskilda människors arbetsförtjänst genom att ta mer än hälften i skatt?

— Ja, det har vi ju kommit fram till. Så ser det ut i alla länder i världen, för alla har någon form av skatteuppbörd.

Är det girigt att ta mer än hälften i skatt?

— Det är något vi har bestämt tillsammans.

Är det girigt, ja eller nej?

— Det är en jättekonstig värdering att lägga i ett demokratiskt fattat majoritetsbeslut. Girighet bygger på att man stoppar pengar i egen ficka. Här handlar det om att ha fungerande föräldraförsäkring, barnomsorg och sjukvård.

Är det lämpligt då, att ta mer än hälften i skatt?

— Ja, jag tycker det är lämpligt att ha skatt på de nivåer vi har. Det betyder också: har vi en lämplig ambition i välfärdsstaten? Ja, det tycker jag att vi har.

DAN SYLVEBO

FOTNOT:

Under intervjun påpekar Magdalena Andersson att den mesta av inkomstskatten tas ut av kommuner och landsting och inte staten. För enkelhetens skull har undertecknad antagit att "staten" får beteckna hela den offentliga sektorn.