– Det är väldigt fint pris, så jag känner mig hedrad. Det är stort att det är kopplat just till Dag Hammarskjölds minne, säger Stig Fredrikson.

Känner du ett släktskap med honom?

Dag Hammarskjöldpriset

Dag Hammarskjöldpriset på 30 000 kronor utses av Smålands Akademi. Pengarna kommer från en don..

Dag Hammarskjöldpriset

Dag Hammarskjöldpriset på 30 000 kronor utses av Smålands Akademi. Pengarna kommer från en donation av grosshandlaren Erik Malmsten.

– Nej, men jag är en stor beundrare av det han gjorde som generalsekreterare i FN. Jag var 16 år och gick på läroverket i Eksjö när han dog, men jag har inte riktigt något minne av själva händelsen. Däremot minns jag Kuba-krisen 1962, då jag undrade om världen skulle gå under.

I motiveringen till priset betonas ditt civilkurage när du smugglade ut Alexander Solzjenitsyns texter från Sovjetunionen. Håller du med om att det handlade om civilkurage?

– Ja, jag kan i alla fall hålla med om att det krävdes mod. Kanske har jag först efteråt förstått hur farlig relationen till Solzjenitsyn var. Jag var ju hemlig kurir åt honom under två år, 1972-1974. KGB hade honom under uppsikt, så det är märkligt att vi lyckades lura dem.

Hur fick ni egentligen kontakt?

– Det började med att jag kontaktade honom för Svenska Akademiens räkning med anledning av Nobelpriset. Det första jag smugglade ut var hans Nobelföreläsning. Det gick bra och då såg han en möjlighet att få ut sina texter till Västvärlden.

Men du var journalist då. Kände du aldrig att du bröt mot ditt uppdrag?

– Jag arbetade för TT i Moskva och det finns förstås ett moraliskt problem i det. Mina chefer visste vad jag gjorde, så jag gick inte bakom ryggen på dem. Dessutom finns det ibland saker som är viktigare än journalistiken. Om jag kunde hjälpa Alexander Solzjenitsyn ur isoleringen, så var det min plikt att göra det.

Var du rädd?

– Ja, propagandan mot honom ökade med tiden och för varje gång jag träffade honom blev jag mer och mer rädd. Till slut ökade pressen så mycket att han utvisades.

Känner du att du förändrade något med det du gjorde?

Annons

– Jag tror att jag var ett viktigt instrument och Solzjenitsyn var också mycket tacksam. Det han skrev bidrog till att undergräva Sovjetsystemet.

Så man kan säga att du påverkade världshistorien?

– Nja, det kan jag inte säga själv, men Solzjenitsyn gjorde det och jag hjälpte honom.

Tror du att civilkurage är något man föds med eller något man kan lära sig det?

– Det var en svår fråga. Jag tror att omständigheterna avgör om man får en chans att visa civilkurage. Om man får den chansen ska man ta den.

Din senaste bok har precis kommit till redaktionen. Den handlar om Boris Jeltsin. Varför ville du skriva om honom?

– Efter 15 år med Putin ville jag påminna om att Boris Jeltsin, trots sina fel och brister, genomförde demokratiska reformer som nästan är bortglömda idag. Jag vill ge en mer positiv bild av honom, eftersom många minns honom som en sjuk och förvirrad suput.

Har du träffat Jeltsin?

– Ja, men bara kort. Jag fick göra en mindre intervju med honom i Stockholm.

Vad var ditt intryck av honom?

– Han var väldigt kraftfull innan han blev sjuk. Jag minns honom som stor. Lång och kraftig. Det var som att möta en rysk sibirisk björn. Jag hade gärna velat göra en riktig intervju med honom senare, men det gick inte.

Hur var det att jobba som journalist i Sovjetunionen?

– Det var väldigt speciellt. Journalister var övervakade hela tiden och alla tidningar styrdes av det kommunistiska partiet. Ändå tror jag att det är svårare att jobba där nu. På den tiden visste vi att källorna var husbondens röst. Under Putin har tidningar och tv blivit statskontrollerade, men de kan också vara ägda av oligarker. Det är svårare att avgöra vem som ligger bakom informationen.

Hur ser du på utvecklingen i Ryssland idag?

– Jag tycker att utvecklingen har gått åt helt fel håll under Putin. Jag är mycket bekymrad över den aggressiva väg som Ryssland har slagit in på. Putin eldar på nationalism och västfientlighet på ett sätt som oroar mig. Dessutom pågår det en militär upprustning som också syns i vårt närområde.

Vilket är det vanligaste felet som svenska medier gör i rapporteringen om Ryssland?

– Man ska försöka förstå Putin utifrån hans bakgrund inom KGB, men man ska inte ha förståelse för hans agerande. Dessutom är det viktigt att skilja på kritik av Putins regim och kritik av Ryssland och det ryska folket.

Vad jobbar du med just nu? Har du någon ny bok på gång?

– Nej, jag går bara och väntar på reaktionerna på boken om Boris Jeltsin.