Mikael Rydberg, ordförande för Socialdemokraterna i Huskvarna, ser det som en god tradition att värna Huskvarnas utveckling.

– Våra företrädare har varit med om att forma den här staden. Vi känner en viss stolthet över vad Huskvarna är för stad och det finns en utvecklingspotential, säger han.

Han och partikamraterna Britt-Marie Glaad och Katja Öz har tagit fram ett förslag om att starta en detaljplaneprocess för Maden, att det skapas nya mindre lägenheter när gamla Stadshuset byggs om och även att det ska byggas på gamla skjutbaneområdet på Egnahem.

De vill också skapa fler seniorboenden och att det byggs lägenheter i olika storlekar för olika behov.

– Vi vill inte ha det här att det ska vara uppdelat var studenter bor och var äldre bor. Vi vill att det ska vara integrerat, säger Britt-Marie Glaad.

Vid Maden nära Junexhuset finns det sedan länge ett förslag om nya bostäder, Socialdemokraterna vill att kommunen bidrar för att undersöka vilka möjligheter som finns. Det tar flera år att ta fram en ny detaljplan, planera för kollektivtrafik och vägomläggningar.

– Det är resursslöseri att inte använda sig av ett område som ligger så nära centrum, säger Britt-Marie Glaad.

Dessutom hoppas de alltså på fler lekplatser för barn och mer liv och rörelse i centrum. Fler bostäder ska skapa underlag för mer handel.