Jönköpings kommun har fått ta ett orimligt stort ansvar, skriver socialdirektör Karl Gudmundsson och IFO-chefen Annika Åberg i ett brev till Migrationsverket.

Bakgrunden är att kommunen, förutom att ta emot ett stort antal anvisade ensamkommande barn, plötsligt sedan september har tagit emot 96 direktinresta flyktingbarn som inte varit i kontakt med Migrationsverket.

Massor med platser

Antalet har varit så stort att kommunen med kort varsel tvingats starta ett kommunalt "ankomstboende" och i snabb takt utökat från 20 platser i september till 60 platser nu.

Annons

"Fortsätter inflödet i samma takt behövs ytterligare 100 till 150 platser på kort tid", skriver de.

Många anvisade

Detta sker samtidigt som kommunen tar emot många anvisade ensamkommande flyktingbarn och dammsuger kommunen efter boende. Man har inlett ett samarbete med församlingar och ideella organisationer som inventerar vilka möjligheter de har att anordna boende.

Men det är socialtjänsten som ska stå för personalrekryteringen och i brevet skriver IFO-chefen och socialdirektören att "socialtjänsten har nu nått en gräns där vi inte längre ser hur vi ska kunna anställa personal i den takt som erfordras utan att helt ge avkall på lämplighet och kompetens.

Klara HVB-hemmen

För samtidigt fortsätter ju arbetet med att rekrytera personal för att klara bemanningen på alla HVB-hem som kommunen startat för anvisade barn.

I brevet till Migrationsverket skriver de också att socialtjänsten är medveten om den extraordinära situation som råder men trots det är det inte möjligt att Jönköping ska fortsätta ta emot ensamkommande barn i den omfattning som sker.

Därför ber man om ett temporärt stopp för anvisningar till Jönköpings kommun. Kommunen har heller inte tid att vänta länge på svar utan brevet avslutas med att man är tacksam för snabbt svar i den här frågan.