Räddningstjänsten kom till platsen 17:12 och började såga det ena trädet i delar för att snabbt kunna öppna upp det ena körfälten igen.

Träden lutade först över vägen innan de till slut föll över vägbanorna. Räddningstjänsten kunde öppna upp ett av körfälten relativt snabbt, men enbart så att bilar och lastbilar kunde smyga sig förbi träden.

Till en början trodde räddningstjänsten att de kunde städa upp vägbanorna rätt snabbt, men så blev det inte. När räddningstjänsten var på platsen föll ytterligare ett träd de var tvungna att ta tag i och fick tillkalla polisen för att hjälpa till.

- Vi blev tillkallade till platsen för att hjälpa till med dirigeringen och efter detta har vi fått åka fram och tillbaka för att se om det finns fler träd som kommer falla över vägen, berättar polisen.

Det är det tidigare ovädret som ska vara anledningen till träden på E4:an föll efter varandra. Trafiken kom igång igen vid 18:30 helt och flöt sedan på obegränsat resten av kvällen.