ÅR 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga, varav 23 480 från Afghanistan, asyl i Sverige. Nästan alla var pojkar i tonåren.

Som företrädare för Pingst vädjar vi om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga!

Många ensamkommande barn och unga har nu befunnit sig i Sverige i två år. Ju längre tid de lever här desto mer svenska tonåringar blir de.

De har lärt sig att prata svenska, går i skolan, har svenska vänner och blir alltmer en del av samhället.

I EN RAPPORT från Rädda barnen 2016 framgår att Afghanistan är ett av de sämsta länderna i världen för barn att växa upp i.

Bara för att ta några exempel: 91 procent av barnen har drabbats av någon form av våld, vart tredje dödsfall under det första halvåret 2016 var ett barn och rekryteringen av barn till väpnade grupper har ökat sedan 2014.

Afghanistan är idag inte ett land dit ensamkommande barn kan skickas tillbaka.

I Utrikesdepartementets egen rapport om mänskliga rättigheter i Afghanistan framgår att det "i Afghanistan råder omfattande brister i respekten för de mänskliga rättigheterna" och att "kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar".

Annons

Enligt Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, finns det inget område i Afghanistan som kan klassas som riktigt säkert, det sker attacker i de flesta provinser och det pågår numera väpnad konflikt i delar av landet som tidigare var säkra.

AFGHANISTANS båda flyktingministrar går nu ut med en direkt vädjan till alla europeiska ambassader om att stoppa utvisningarna av afghanska flyktingar.

I en intervju med tidningen DN säger flyktingministern Sayed Hussain Balkhi, "vi har inte möjlighet att ta hand om dem", och hoppas att Sverige gör som Tyskland, det vill säga, avbryter deportationer av utvisade afghaner.

Många av de afghanska flyktingarna i Sverige är födda eller uppväxta i Iran och saknar därför familj eller släkt i Afghanistan.

Utrikesdepartementet avråder samtliga svenska medborgare från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget. Om vi inte skulle vilja skicka våra egna svenska barn och ungdomar ensamma till ett Kabul de aldrig satt sin fot i, varför ska vi då skicka afghanska barn och ungdomar?

Många av dessa ensamkommande barn och unga har dessutom kommit till tro och blivit kristna. Eftersom konvertering är straffbart med döden i Afghanistan är de nykristna afghanernas situation än mer allvarlig.

"JAG VAR främling och ni tog emot mig". Orden kommer från Jesus och beskriver en fullständig identifikation med främlingen.

Oavsett tro eller icke-tro bör vi alla försöka ta till oss speglingen att det kunde varit vi och våra barn som tvingats ut på flykt.

När nationalstatens privilegier utmanas av globala krisers effekt ställs människovärdesfrågan i centrum.

Även om vi inte kan hjälpa världens alla flyktingar är vår vädjan att de som redan finns i vår närhet ges medmänskligheten att få stanna i Sverige.

Daniel Alm

Västerås, föreståndare Pingst - fria församlingar i samverkan

Andreas Ardenfors

Södertälje, verksamhetsledare Pingst - fria församlingar i samverkan

Hans-Erik Bylund

Botkyrka, ordförande Pingst Integration

Tatta Lennartsson

Uppsala, Pingst Integration

Christian Mölk

Timrå, Pingst Integration

Mark Beckenham

Göteborg, Pingst Integration

Bengt Sjöberg

Filipstad, Pingst Integration

Christer Tornberg

Jönköping, Pingst Integration