Jönköpings län

Det är svårt att rekrytera busschaufförer i Jönköpings län. OBS! Bilden är en arkivbild.
Foto: Robert Eriksson

Sex av tio företag som är anslutna till Transportföretagen uppger att de har haft svårt att rekrytera personal det senaste året. Dessutom uppger en tredjedel av företagen att de har haft svårt att anställa specifikt bussförare under samma period.

– Den stora orsaken är pensionsavgångar som ställer till det för bussektorn. Men vi har också ett utbildningssystem som inte levererar på svensk arbetsmarknad, säger Caj Louma, chef för kompetensförsörjning inom Transportföretagen.

Transportföretagen uppskattar att branschen kommer att behöva rekrytera 7 300 bussförare inom de närmsta tre åren. Men behovet i Jönköpings län är inte störst utan det är i storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län som behovet är som störst.

Transportföretagens undersökning visar att Jönköpings län ligger tredje värst till när det gäller svårigheter att rekrytera bussförare. En knapp tredjedel av företagen i länet har uppgett att de har svårt att att rekrytera.

– Om man tittar i numerär så är det helt klart större brist i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men icke desto mindre så påverkas du lika hårt när det saknas folk även i Jönköping.

Bussföraryrket är fortsatt mansdominerat, konstateras i rapporten. 14 procent av de anställda är kvinnor i landet och i Jönköpings län är den siffran 7.

– Kvinnor behöver i större utsträckning informeras om det här yrket. I större penseldrag från politiskt håll behöver man ändra hur man ser på yrkesutbildningen. Det är få som söker sig dit. Men det är också en attitydfråga från företagen, det är ett stort problem, säger Caj Louma.

Annons

Vidare konstateras i rapporten att konsekvenserna för personalbristen är bland annat att det påverkar turismen samt möjligheten att jobba och studera på annan ort.