Behovet av utbildade väktare och ordningsvakter har ökat dramatiskt det senaste året, enligt MoA lärocentrum. Anledningen ska vara ett förändrat världsläge. Det har till exempel blivit aktuellt att ha ordningsvakter och väktare vid flyktingboenden.

Fakta: Ordningsvakter och väktare

Ordningsvakter: får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allm..

Fakta: Ordningsvakter och väktare

Ordningsvakter: får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Polisen sköter tillsynen.

Polismyndigheten: ger vissa utbildningsföretag tillstånd att utbilda ordningsvakter.

Väktare: får bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället. De får gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot.

Länsstyrelsen: är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.

Källa: Polisen

— Jag hör att behovet ökar dramatiskt. Vi märker att företagen ringer till oss hela tiden och försöker få tag på nyutbildade elever, säger Roger Psajd marknadsdirektör och ägare på MoA Lärocentrum.

Annons

För att möta det ökade behovet öppnar lärocentret för ytterligare intag av väktare och utbildningen kommer nu även att ges på distans följt av praktik. För personer som har gått väktarutbildningen och har klarat lämplighetstesterna och kraven finns det nu också möjlighet att gå en ordningsvaktsutbildning.

Fler väktare

Antalet personer som arbetar i Sverige som väktare har ökat under flera år. Det visar Arbetsförmedlingens yrkesprognos. De närmsta tio åren väntas också efterfrågan på väktare öka. Samtidigt är intresset för att utbilda sig till väktare stort vilket gör att tillgången på väktare väntas bli god på de flesta håll. 2016 ser jobbmöjligheterna goda ut och på mellan fem och tio års sikt väntas arbetsmarknaden vara medelgod.

"Ingen jättekris"

Det är polisen som sköter tillsynen av ordningsvakter. Peter Johansson, polisintendent på polismyndighetens rättsavdelning, säger att behovet av ordningsvakter har ökat sedan Migrationsverket har börjat efterfråga ordningsvakter vid flyktingboenden. Men han ser ingen dramatisk ökning.

— Vi kan inte konstatera några dramatiska ökningar och har inte en uppfattning om att det skulle finnas ett superakut behov i Jönköping. Samtidigt har jag inte fullständig koll på hur många ordningsvakter som jobbar, säger han.