Moderaterna har uppenbarligen stärkt sina positioner hos landets elever på högstadiet och gymnasiet. Vaggeryds kommun är inget undantag. Bäst för Moderaterna gick det på Fenix, där de flesta röstande är i åldern 15-20. Där var det nästan var tredje elev som valde M - 29,86 procent, att jämföras med snittet för landets gymnasieskolor, 22,21.

Det innebär att de 18-åriga elevernas åsikter kan ha bidragit till att kommunens moderater klarade sig bättre än sina kollegor på riksdagsplanet. Samtidigt gäller skolvalet bara riksdagsvalet. Årets val har visat att många röstar olika i kommun-, respektive region- och riksdagsval.

Moderaterna vann skolvalet på såväl högstadierna som på gymnasiet i kommunen. Siffrorna från skolval2018 visar att M även vann skolvalet med siffrorna för hela landet sammanräknade.

Mest aktiva kampanjen

Siffrorna kan också betyda att återväxten inom Moderaterna är god. Men det har inte avspeglat sig på de kommunala valsedlarna än, där bland andra Centerpartiet och Kristdemokraterna har fler nykomlingar.

Varför har Moderaterna lyckats så bra i skolvalet?

– De är nog det parti som har haft den mest aktiva kampanjen. Dessutom är de det enda partiet med ett ungdomsförbund där medlemmarna själva går på skolan, säger Fenix rektor Martin Alkemark.

Hur har annars den politiska verksamheten sett ut på skolan?

– Valet har varit ganska uppmärksammat. Dels har vi haft två debatter, till vilka alla partierna skickade representanter, dels har partierna haft tillträde till allmänna utrymmen, där de har kunnat prata med eleverna.

Annons

Fenix rektor Martin Alkemark tar emot lokala S-ledaren Kenth Williamsson och riksdagens talman Urban Ahlin (S). Nu visar det sig att den dagliga bearbetningen av MUF på plats tycks ha betytt mer för resultatet i skolvalet.

Röda och gröna lappar

Rektorn berättar hur debatterna utvecklades positivt från den första till den andra genom att röda och gröna lappar infördes, vilka gjorde det lättare för den 400 personer stora publiken att följa med vad de olika partierna tyckte i ja- och nej-frågor.

Någon annan tanke om skolvalet?

– Att framöver underlätta ännu mer för de elever som vill rösta. Nu var det öppet under hela fredagen, men det fanns elever som var ute på praktik, säger rektorn.

Val