Strax efter klockan 06 på tisdagsmorgonen informerade Trafikverket om ett elfel som orsakade störningar i tågtrafiken.

Orsaken var ett stenblock som hade rasat från taket i en tunnel mellan Stockholm och Södertälje och rivit ner en kontaktledning.d

Sträckorna som påverkades var mellan Stockholm och Malmö, men även tågtrafiken mot Göteborg, via Hallsberg.

Vid 14.30 flöt trafiken normalt igen.