Första signalen om vad som var på gång kom 2013. Markägare i området började samarbeta med bolagen Bay Wa och Havgul Clean Energy. Det förstnämnda bolaget är tyskägt medan det andra hör hemma i Norge. Projektet samlas under namnet Vaggeryds Vindbrukspark. Tanken är att verken ska börja komma på plats under 2019.

Del i processen

Samrådet som nu hålls, från den 21 mars till den 1 maj, är en del i processen som leder fram till detta. Inför denna period har intressenterna gjort undersökningar om hur verken kommer att påverka boende och miljö. Materialet finns att ladda ner på webben.

Samrådsunderlaget presenterades också vid tisdagens informationsmöte; i skrift och på ett antal vikskärmar runt aulan i Fenix kunskapscentrum. Vid två dragningar med projektledare, vd för Bay Wa r.e i Skandinavien och markägare kunde intresserade även ställa frågor om projektet.

Många frågor

Blir det inte störande för landskapsbilden om det står ett 200 meter högt kraftverk uppe på en kulle? Vad händer om det blåser ner och olja läcker ut från maskineriet? Hur nära bebyggelse kommer verken? Varför vill man bygga nu när energipriserna är så låga?

Annons

— I Tyskland och Danmark är det hårdare bestämmelser för hur nära bebyggelse ett vindkraftverk får stå. Kan det vara därför som ett tyskt bolag är intresserat av att bygga i Vaggeryds kommun, undrar Ole Westergaard?

Bay Wa:s vd Håkan Wallin och projektledaren Christian Bladh svarade så gott de kunde med hänvisning till de fakta som tagits fram.

Underifrån

Vaggeryds vindkraftpark har beskrivits som ett underifrån-projekt, där många markägare har varit drivande.

— Vi ser det som ytterligare en inkomstkälla här på landsbygden. Många tycker att det är störande, men som med exempelvis en stor väg så går det fort att vänja sig, säger Lotten Karlsson.

Erling Abrahamsson, en annan av initiativtagarna, nämnde produktion av ren el som ett argument.

På altanen, utanför aulan, kunde besökarna lyssna på en ljudsimulation av hur vindkraftverk kan låta.

— Men det var svårt att urskilja vad som var vindkraftsljud och vad som kom från den intilliggande motorvägen, säger Kenth Williamsson (S), en av många politiker som lyssnade på informationen.

Tidigare artiklar:

Ny vindkraft planeras

BayWa r.e. Scandinavia: ”Unikt vindprojekt”

60-tal markägare med