Under förra veckan stod det klart att Orango, IT-konsultbyrå och en av ledarna inom affärssystem i Sverige, hade förvärvat Pdb Datasystem AB med kontor i Jönköping, Stockholm och Växjö.

Orango befinner sig just nu i en expansiv fas och tidigare i år köpte de även Itero, med verksamhet i Göteborg och Stockholm. Målet är att omsätta 500 miljoner i slutet av år 2022. I och med köpet av Pdb har Orango i dag en omsättning på drygt 300 miljoner och sammantaget 230 medarbetare på sju orter i Sverige.

Huvudägare i Orango är sedan 2016 investmentbolaget Sobro i Stockholm. I bolagens pressmeddelande står det att alla 76 anställda på Pdb följer med över till det nya ägarbolaget.

IT