New York och Palestina i fjol – den här gången ställde Strand alltså kosan till den tidigare brittiska kolonin.

Vad var det första du tänkte på när du fick se Hong Kong?

– Det är svårt att missa skyskraporna och så tänkte jag på att det är en blandning av öst och väst. Man tänker också på att det är ett finansiellt centrum inom bank och finans, men att klassamhället är väldigt tydligt.

Många är väldigt rika, berättar Strand, samtidigt som 20 procent av befolkningen lever under fattigdomsstrecket.

Du hade ett syfte med resan…

– Ja, jag ville lära mig mer om deras utbildningssystem, med fokus på högre utbildning eftersom det är mitt område i utbildningsutskottet, berättar han.

Vad tar du med dig hem till riksdagen då?

– Att det är en oerhörd press på barnen där och att det är viktigt att lyckas. Det leder till att många begår självmord.

I Hong Kong lever 7,5 miljoner invånare på en yta som är mindre än Öland. Trots detta har man lyckats klämma in åtta universitet, som enligt Strand är högt rankade i en internationell jämförelse. Men det är bara 18 procent av eleverna som studerar vidare efter gymnasiet – att jämföras med Sveriges 50 procent.

– En annan skillnad är att det i Hong Kong till stor del handlar om att plugga inför proven. I Sverige räknas eleverna som vuxna och tar i högre utsträckning själva ansvar för sina studier – det handlar mer om att göra kritiska analyser.

Till Hong Kongs försvar nämner han att man är duktiga på att stötta sina lärare och att man har goda resultat i Pisa-mätningarna av 15-åringars studiefärdigheter.

Du besökte inte bara kinesiska universitet?

– Nej, jag hälsade också på hos Karolinska institutets nystartade filial, som gjorts möjlig genom en inhemsk donation på 50 miljoner US-dollar. De var på gång med att rekrytera flera forskare inom framför allt stamcellsforskning.

Strand berättar också om de 150–160 Svenska företag, däribland Volvo, olika banker och Baby Björn, som finns representerade i regionen.