Studenten skrev bokstaven m 367 gånger för att slippa skriva kompletta ord för att dryga ut tentan till 2 700 tecken. Därefter gjorde studenten texten vit, så att alla m-ord blev osynliga vid en snabb granskning. Men studenten blev upptäckt.

Nu stängs studenten av i två veckor, efter beslut i Disciplin- och avskiljandenämnden, DAN.

Även en annan student, på handelshögskolan, stängs av för fusk. I det fallet upptäcktes att studenten lämnat in en enskild uppsats som denne skrivit tillsammans med en annan student vid ett annat lärosäte.