Det här är den första utdelningen ur Paul Petersons stiftelse som förvaltas av Region Jönköpings län. Elva ansökningar från konststuderande med anknytning till länet kom in till juryn.

Joakim Sandqvist är 29 år och läser nu sista året på Malmö Högskola. Han kommer att delta i Nässjö på lördag och är glad över stipendiet.

- Man har inte mer än studielånet och det är dyrt att göra konst så det här hjälper jättemycket, säger han från Malmö där han numera bor.

Annons

Den som vill se något hans konst får en chans redan 3 mars i den utställning som då öppnar på Österängens konsthall. Där visar han bland annat fotografi genom en bild av ögonblicket då en bild blir till inne i kameran.

- Jag har alltid arbetat med fotografi och det jag tänker med stipendiet är att göra något speciellt inom gammal framkallningssätt.

Konst med stark känsla

Evelina Jonsson är 26 år och född och uppvuxen i Nässjö. Hon har läst Bild och form på Sörängens folkhögskola och nu läser hon det sista året på Fine Arts på Gerrit Rietveld Academie, Nederländerna.

Enligt juryn är hennes konstnärskap starkt och intensivt på gränsen mellan post-internet generationen. Hennes konst har säregen, humor och energi med en stark känsla för scenografi och för det platsspecifika.

Joakim Sandqvist läser det sista året på Malmö högskola. Hans konstnärskap beskrivs av juryn som starkt med eget formspråk i kombination med intresse för material. Han gör skulpturella verk med berömmelsevärd detaljrikedom, komplexitet och experimentvilja.

Båda har deltagit i ungdomens vårsalong i på Länsmuseet i Jönköping.