DEBATT

DET HAR NU gått ett antal månader sedan kommunfullmäktige fattade beslut om att kommunen ska bygga en ny fotbollsarena på Jordbron.

Beslutet var och är ekonomiskt oansvarigt!

Investeringsutgiften för projektet beräknas till minst 548 miljoner. Driftskostnaden förväntas bli knappt 33 miljoner per år (netto).

Kristdemokraterna har hela tiden varit emot Jordbroprojektet och inget nytt har under den här tiden framkommit som har fått oss att ändra uppfattning.

Det enda rimliga borde vara att utveckla den arena vi redan har.

Stadsparksvallen är klassisk fotbollsmark, landets vackrast belägna arena och en uppgradering till allsvensk standard skulle kunna ske till bråkdelen av kostnaden för en ny arena.

EN SOM DOCK tycks ha ändrat uppfattning är Sverigedemokraternas Kristian Aronsson.

Han sade till JP i somras att (SD) röstade för arenaprojektet på Jordbron i tron att det fanns en finansiär till projektet. Det står nu klart att det inte finns någon gåvogivare utan att kommunen måste bekosta arenaprojektet på egen hand.

Innebär detta att (SD) numera inte stödjer arenaprojektet på Jordbron?

Det skulle i sådant fall innebära att det inte längre finns någon majoritet i kommunfullmäktige för projektet.

Just nu pågår kommunens budgetarbete. Många nya förskolor och skolor måste snabbt byggas för att klara av det kraftigt ökade barnantalet och då antalet äldre inom några år snabbt blir många fler kommer äldreomsorgen att behöva ordentliga resursförstärkningar.

Att då lägga över en halv miljard på ett arenaprojekt är helt orimligt!

Annons

FÖR ATT FÅ perspektiv på 548 miljoner så kan nämnas att snittet för investeringar i lekparker den kommande femårsperioden är 7,3 miljoner kronor per år.

Arenaprojektet motsvarar därmed 75 års lekplatsinvesteringar. Eller för den som så vill, bort mot 20 nya förskolor.

När kommunen får nya utgifter kan man hantera dem på två sätt.

Antingen ökar man sina intäkter (företrädesvis genom en skatthöjning) eller så minskar man sina utgifter genom att genomföra besparingar i sina verksamheter.

I JÖNKÖPINGS-POSTEN den 5 september säger Ilan De Basso att det inte är aktuellt med en skattehöjning för att finansiera arenaprojektet.

Socialdemokraterna föreslår alltså att vi ska spara på skola och äldreomsorg för att ha råd att driva en ny dyr fotbollsarena. En prioritering som jag kraftfullt vänder mig emot!

I artikeln försöker Ilan De Basso dölja arenaprojektets stora konsekvenser genom att medvetet uppge fel siffror rörande kostnaderna och därutöver försöka få läsarna att tro att uthyrning av kontorslokaler skulle innebära att arenaprojektet inte blir så kostsamt.

Det är inget annat än oseriöst.

JAG HOPPAS ATT de månader som har förflutit sedan beslutet har fått Socialdemokraterna att inse det orimliga i att satsa så mycket resurser på en arena med tanke på de kommande behoven inom våra välfärdsverksamheter.

Mycket tyder också på att (SD) skulle ha röstat annorlunda om omröstningen skulle ha hållits idag.

Det finns en möjlighet att låta förnuftet segra genom att riva upp beslutet.

Detta bör i sådant fall göras i närtid, innan en massa konsulttimmar och andra kostnader har lagts på projektet. Det är dock bara möjligt om de partier som röstade igenom arenaprojektet ändrar sig.

Alliansen har inte på egen hand tillräckligt med röster för att vinna en sådan omröstning.

Så min fråga är: Är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna beredda att ändra sig i arenafrågan?

Andreas Sturesson (KD)

Kommunalråd