Arbetsförmedlingen i Jönköping får ett eller två samtal om dagen från företag som ringer och frågar vilka stöd de kan få.

Nystartsjobb

Kriterierna för nystartsjobb är att personen måste vara 20 till 25 år och varit utan arbete i ..

Nystartsjobb

Kriterierna för nystartsjobb är att personen måste vara 20 till 25 år och varit utan arbete i mer än 6 månader. Är man 26 år eller äldre måste man ha varit utan arbete mer än 12 månader.

Anställningen måste ske med kollektivavtal och försäkringar. Företaget får heller inte ha skulder eller betalningsanmärkningar.

Under 2016 betalades 200 miljoner kronor ut för 1672 nystartsjobb i Jönköping län av Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingen

– Vi säger därför ofta nej till stöd. Först måste företag få rätt kompetens. Sedan kan man titta på om de har rätt till stöd. Det handlar inte bara om att få ut människor i vilka jobb som helst. Det gynnar varken arbetsmarknaden eller samhället, förklarar Greger Larsson.

Arbetsförmedlingen har i dag åtta olika anställningsstöd att använda sig av för att få arbetssökande i arbete. Nystartsjobb är ett av stöden som infördes av den borgliga regeringen 2007. Sedan dess har flera medier rapporterat om omfattande fusk med stödet. Orimligt höga löner hävdades betalas ut till nystartsjobbare för att maximera storleken på bidraget.

I februari infördes ett maxtak för hur stort stöd som kan betalas ut per anställd. Sedan dess har antalet stöd nationellt minskat. Jönköpings län går däremot emot trenden där antal utbetalda nystartsjobbstöd successivt ökat under flera år.

Under 2016 återkrävdes 7,5 miljoner av det stöd till nystartsjobb som betalats ut till företag i Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Blekinge län. Nationellt återkrävdes 88,3 miljoner kronor av de totalt 6,3 miljarder kronor som betalades ut.

Faller genom skyddsnätet

Annons

JP har pratat med en tidigare anställd på ett företag i Jönköping som säger sig ha blivit anställd med hjälp av nystartsjobb. Personen visar oss både sin tidsrapportering och kontoutdrag. Där kan man se att han bara fått ut delar av sin lön. Personen säger sig ha berättat för sin handläggare på Arbetsförmedlingen om situationen.

Greger Larsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Jönköping, är inte förvånad.

– Jag kan säga på en gång att jag inte kommer kommentera själva ärendet men jag kan säga att vi är medvetna om ärendet och har följt våra interna instruktioner.

När Arbetsförmedlingen får information om att ett stöd inte behandlas korrekt ska de undersöka saken. Till slut kan företaget bli återbetalningsskyldiga och i värsta fall polisanmält.

Att få ut sin lön kan däremot Arbetsförmedlingen inte hjälpa till med. Då måste man vända sig till facket eller driva fallet mot företaget själv.

De som skulle behöva fackets hjälp är inte med. Ju mer etablerad man är på arbetsmarknaden, ju mindre behov har du av det fackliga. Så enkelt är det ju. Är du inte etablerad så behåller du fackavgiften för att du tror att du sparar in på någonting. Där kan jag se en strukturell utmaning, säger Greger Larsson.

Svaga grupper riskerar utnyttjas

De flesta människor Arbetsförmedlingens handläggare möter är nyanlända. Greger Larsson är rädd att denna grupp också är de som lättast utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. För att få permanent uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande krävs att du kan försörja dig själv. För att anhöriginvandring ska vara möjlig behöver även personen med uppehållstillstånd i Sverige kunna försörja resten av familjen.

– Man kan fundera på om hetsen över att ta sig in i samhället spär på risken att bli utsatt. Där tror jag de som har störst press på sig att integreras riskerar att hamna i svårigheter. Det blir fel för den enskilda individen för det är ofta de som allra mest vill bidra till samhället. Dessa människor kanske inte då kan riskera sin anställning trots att arbetsförhållandena är dåliga. Så jag tror det finns rätt stora mörkertal på människor som inte får rätt villkor.