Svenska Publishingpriset offentliggjordes den 14 november vid prisutdelningen på Musikaliska vid Nybroviken i Stockholm. Som en del av ABB:s verksamhet Robotics inom divisionen Discrete Automation and Motion prisades Svia - applikationscentret för maskinbetjäning.— Design blir allt viktigare inom alla branscher. Verkstadsindustrin är inget undantag. Den utvecklingen är vi en del av, både när det gäller våra robotceller och vår kommunikation, säger Martin Skyborn, marknadschef på Svia.Publishingpriset är en kommunikationstävling fristående från branschens organisationer. Juryn bedömer hela den tävlande produkten, exempelvis innehåll, visuellt innehållsamt beroende på typ av tävlingsbidrag och användbarhet.


Martin Skyborn tackar kommunikationsteamet som bestod av Flodin Fernström Design Unit (kund-, projekt- och designansvar), webbyrån Grand Public, fotograf Alvreten, copywriter Mats Janson och Ark-Tryckaren.Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.