— Det var inget uppseendeväckande, vanliga årsmötesförhandlingar.

Det säger förre distriktsordföranden Björn Forsell, som i helgen fick förnyat förtroende hos medlemmarna. Han sitter kvar som ordförande, samma sak gäller kassören som också fått kritik av revisorerna.

Hur ser du på kritiken i revisionsberättelsen?

– Kritiken får stå för revisorerna. Årsmötet hade inga problem med att godkänna verksamhetsberättelsen.

Revisorerna skriver att det inte finns några begränsningar för hur stora betalningar kassör eller ordförande får godkänna. Hur stora belopp har ni godkänt?

Annons

– Inga alls. Vi har inte godkänt några utbetalningar. Men upp till 10 000 kronor kan godkännas.

Revisorerna skriver att få beslut om kostnader har tagits av styrelsen, och att det istället är det du och kassören som har fattat en majoritet av besluten.

– Det stämmer inte, det får stå för dem.

Revisorerna hävdar också att ledningen har haft AU-möten innan det fanns ett styrelsebeslut på att inrätta ett arbetsutskott.

– Det är fel, säger Björn Forsell.

Vidare citeras stadgarna som säger att arbetsutskottet ska protokollföra sina beslut, något som inte ska ha skett. Styrelsen ska alltså ha brutit mot stadgarna.

– Det kanske vi har gjort i vissa fall, men bara när det gäller detaljer. Ibland glömmer man av sig och brister en del av det skriftliga. Men det har inte varit några ekonomiska beslut.