Bakgrunden till beslutet är att kundernas beteende förändrats de senaste åren och att efterfrågan på kvalificerad rådgivning ökar allt mer. Genom beslutet anser Swedbank att man samlar kompetensen och kan därmed fortsätta upprätthålla hög kvalitet i bankens kundmöten.

Kvalificerad rådgivning

– Vi är medvetna om att beslutet medför förändringar för våra kunder och vill självklart hjälpa till att hitta individuella lösningar. Vi kan konstatera att det har skett en ökad efterfrågan på mer kvalificerad rådgivning avseende lån, sparande, pensioner och försäkringar. Genom att samla kompetensen på vårt kontor på Hoppets Torg kommer vi kunna erbjuda högre kvalitet i kundmötet och möta våra kunders behov bättre, säger Anne Almström, i ett pressmeddelande.

Personalen kvar

De kunder som berörs ska kontaktas genom brev av banken och kunder som kommer in på kontoret fram till sista öppningsdagen ska informeras kontinuerligt. Personalen i Huskvarna ska flyttas med till kontoret i Jönköping.