London. Stockholm. Manchester. London.

Ett terrordåd per månad i Europa det senaste kvartalet.

Upptrappad frekvens och en trend som alltmer bekräftar det många debattörer redan har påstått och som jag nu också är beredd att säga:

Europa är i krig.

Islamister, jihadister vill med sitt heliga krig förinta västvärlden som vi känner den.

Därför är det avgörande, som journalisten Magda Gad skriver på Facebook, att vi ser kedjan av terror som en helhet och att vi inser att:

"Svaret finns här i Mellanöstern.

Här är det vardag att barn dödas och att folk som går på restaurang dödas.

Det är ett resultat av den maktkamp som pågår här och som har pågått i decennier mellan olika grupper.

Man behöver förstå vad denna konflikt handlar om.

Vad IS är och varför de finns.

Man behöver förstå att det är ett krig.

Det är inte enskilda galningar som Europa drabbas av.

Det är ett krig som Europa drabbas av."

Om den insikten tas in på allvar – och det är hög tid att göra det nu – följer med den också ett uppvaknande om att:

Nej, vi ska inte leva vidare som vanligt. För det blir vår undergång. Terroristerna kommer då att vinna.

Människor i Europa måste försöka leva vidare och låta vardagen ha sin gång, givetvis, men det rör sig om ren självbevarelsedrift.

Annons

Om all terrorism inte bara ska minimeras utan också - matematiskt och realt – elimineras totalt förutsätter det ett radikalt förändrat leverne. Då kan vi aldrig mer ta bussen eller tunnelbanan till jobbet.

Så i den meningen gäller "keep calm and carry on".

Men just på grund av människors inneboende självbevarelsedrift borde inte längre det primära vara att ständigt påpeka detta, särskilt inte i takt med att terrorattackfrekvensen intensifieras.

I stället måste den demokratiska makten stärkas, de fria staternas militära och polisiära våldsmonopol utvidgas.

Ökad kontroll och övervakning måste till. Mer resurser till underrättelseverksamhet för att förebygga och till ingripandeåtgärder när det ändå smäller.

Den repressiva kraften mot terroristerna måste skärpas. De som inte dödas i samband med ingripande ska låsas in för alltid.

Och vad gäller de jihadister som reser tillbaka får det vara slut på varje idé om att de ska kunna återanpassas i våra samhällen, som diskussionen har varit i Sverige.

Islamistterrorister och jihadister går inte att prata med.

Därför krävs murar.

Eller något mer drastiskt, som doktoranden och kolumnisten Håkan Boström föreslår på Facebook:

"Återvändande IS-krigare borde interneras. Helst av EU och förslagsvis på en ö i Atlanten."

Vi är tyvärr där nu.

Med ökad kontroll, bevakning och stärkt repressionsmakt följer en minskad grad av individuell integritet.

Det är ett pris vi får betala.

För nu gäller det att försvara den kollektiva integritet som trots allt fortfarande finns att försvara.

Annars har vi snart inte någon sådan kvar. Alls.