Den långvariga och infekterade hamnkonflikten i Göteborg skruvas upp ytterligare.

På fredagseftermiddagen införde arbetsgivarsidan lockout som svar på Hamnarbetarförbundets blockad.

Lockouten blev verklighet sedan förhandlingarna ännu en gång brutit samman efter att Hamnarbetarförbundets avdelning fyra avfärdat arbetsgivaren APM:s krav att blockaden skulle hävas under tiden som en lösning på konflikten arbetas fram.

Därmed fördjupas krisen, då väsentliga varuflöden nu stryps.

Det här får stora konsekvenser för företagen i Jönköpings län som är en region med tyngdpunkt inom industri/tillverkning. Många företag är beroende av att varor transporteras in och ut från länet i rätt tid.

I ett hamnperspektiv är Göteborg länets viktigaste förnödenhetskälla.

Jönköpings län och det logistikläge som finns här kan nästan ses som en innanhamn till Göteborg.

Varor som länsföretag har förädlat exporteras ut i världen ofta via Göteborg. Och ute i världen finns många av företagens underleverantörer. Varor som företagen behöver för sin förädling importeras i hög grad via Göteborg.

För den tillverkande industrin i vårt län är därför Göteborgs hamn livsavgörande.

Handelskammaren i Jönköpings län ser nu en eskalerande oro bland företagen. Framförallt vill företagen försöka säkra tillförlitligheten i godsankomsterna och leveranserna, och det leder till kostnadsfördyringar.

Annons

Man ser sig om efter andra lösningar, exempelvis funderas på att köra lastbil direkt ner till Hamburg.

Det säger sig självt att en sådan lösning är sämre för samhället på alla vis – ur miljösynpunkt, ur kostnadssynpunkt, ur tillförlitlighetssynpunkt.

Men alternativet – totalt strypt varuflöde i Göteborgs hamn – är än värre.

Därför hotar hamnkonflikten samhällsekonomin, ja samhällets grundläggande funktion:

Det är företagen genom sin verksamhet och genom att de kan betala löner till sina anställda som bekostar välfärden.

När den för vårt län avgörande tillverkningsindustrin störs i sina fundament, har vi allvarliga problem som samhälle.

Det är vad som sker nu, då logistiken är vital för alla affärer.

Det är särskilt enerverande, eftersom konflikten inte handlar om gängse fackliga krav som arbetsmiljö, anställningsvillkor eller löner - sådant som brukar locka till strejk.

Nej, konflikten handlar om makt, om att Hamnarbetarförbundet ska få teckna kollektivavtal, trots att sådant redan finns med Transportarbetarförbundet.

Arbetsgivaren har gjort allt formellt rätt. Ändå blir det konflikt. Det borde inte vara möjligt.

Här finns ett systemfel i lagstiftningen runt konfliktåtgärder som riksdagen snarast måste ändra på.