Som sig bör går S-kongressen i Göteborg i vänstertänkadets tecken. Det är sorgligt att den har beslutat att:

"Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg."

Så lyder en nyckelmening i de slutliga skrivningar som blev kongressens, Socialdemokraternas högsta beslutande organ, syn på överskott i inom enskild, skattefinansierad välfärd.

Ledande socialdemokrater försöker i media förklara vad de nya riktlinjerna innebär.

Magdalena Andersson menar att partiledningen har velat "minska vinstjakten" i hela välfärden, inte bara "stoppa" vinstjakten i skolan, som det verkade låta inför kongressen.

Annons

Annika Strandhäll säger att den nya skrivningen lämnar "öppet" om "regelverk" betyder Reepalu-utredningens förslag eller något annat.

Karl-Petter Thorwarldsson kommenterar att S och LO vill "begränsa" vinstjakten i hela välfärden.

Kongressombud menar att man hade kunnat vara tydligare i formuleringarna.

Faktum är att den citerade nyckelmeningen är vid en generös bokstavstolkning ytterst tydlig, medan S-företrädare i kommentarer vill ludda till det ("minska", "öppet", "begränsa").

För såsom kravet nu är formulerat kan rimligen ingen tvekan råda: Partiet vill förbjuda ("sätter stopp" innebär inget utrymme för bara "begränsning", då stopp = noll) all vinst i välfärden (ett stopp för "vinstjakt" betyder ett absolut vinstförbud, eftersom alla som driver verksamhet i vinstsyfte ägnar sig åt att jaga vinst, oavsett storleken på den potentiella vinsten, en krona eller en miljard kronor).

Om man vill vara snäll i sin tolkning, en tolkning som innebär en mindre strikt hållning, skulle man kunna ta Andersson på orden när hon till Dagens industri säger att riskkapitalister inte ska får "härja" i äldreomsorgen. Att det är de i S-ögon värsta avarterna som ska stoppas.

"Vinstjakt" mot den bakgrunden skulle då innebära att bara de mest giriga, de utsugande riskkapitalisterna som badar i välfärdsstålar i något skatteparadis, är de som ska väck.

Men rent lexikaliskt utesluter alltså inte kongressbeslutet ett totalstopp för vinster - alla vinster. Alla vinstuttag. Och alla vinstsyften.

På så sätt har Strandhäll rätt: Nyckelmeningen är tillräckligt tydlig för att kunna vara öppen för det mesta, inklusive ett absolut förbud.

Därmed är också valfriheten inom välfärden fortsatt hotad på bred front.