Före torsdagens beslut i Jönköpings kommunfullmäktige om att bygga en ny fotbollsarena på Jordbron etablerades kontakt med en än så länge hemlig privat finansiär.

Moderaterna Janne Hedell och Anders Jörgensson säger i JP att det är en finansiär som är intresserad av att investera i en arena bland annat för att läget är intressant.

Förutom några moderater visste ledande sverigedemokrater (Kristian Aronsson, SD, käbblade med Hedell/Jörgensson i JP om vem av dem som egentligen kontaktade finansiären först) och oppositionsrådet Mona Forsberg (S).

Kommunledningen i form av Alliansens kommunalråd fick inte veta om finansiärens investeringsvilja före torsdagsbeslutet.

Jörgensson och Hedell var inte med i torsdags och enligt Jörgensson är det ingen hemlighet att de var emot övriga Alliansen.

Det lär gälla en och annan övrig moderat också, för den delen.

Hursomhelst är det ytterst märkligt att informationen om finansiären inte förmedlades till samtliga kommunalråd. Hade saken kommit i annat läge om så skett?

Den här twisten i arenafrågan om den "hemligen finansiären" framstår som en medveten kalkyl: För dem som vill se ett arenabygge på Jordbron fanns inget intresse av att dela med sig av informationen.

Annons

Uppgifterna om finansiären var, med facit i hand, väsentliga. Att då som moderat inte dela med sig av uppgiften till ledande företrädare inom den koalition man tillhör (oavsett hållning i saken), är inget annat en ett tydligt undergrävande av de styrande kommunalrådens auktoritet.

För just Moderaterna är hela frågan ytterst känslig, då partiet gjorde en penibel kovändning och plötsligt gick med på Centerns och Kristdemokraternas linje att skippa Jordbron. Liberalerna ville se en utredning om Råslätt.

Jörgensson är ordförande i tekniska nämnden, alltså en ledande företrädare för Jönköpingsmoderaterna. Att han har en annan åsikt i den för närvarande i särklass mest angelägna politiska frågan än kommunalrådet Carin Berggren är tecken på inte bara en spricka inom M, utan också den förtroendeklyfta som finns mellan ledande M-företrädare.

Berggrens svängning blev i sig ett trovärdighetsproblem för Moderaterna externt. Men när hon sedan inte får med sig ordföranden i den för arenafrågan vitala tekniska nämnden på svängningen, får trovärdigheten även interna implikationer:

Berggren lyckades hålla ihop Alliansen, men till priset av splittring i det egna partiet.

Det har vädrats mycket besvikelse och frustration från den förlorande Alliansens representanter. Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) har fört intensiv debatt på Facebook. Tonen i sociala medier har stundtals varit hård de senaste dagarna, vilket Sturesson tyvärr har fått erfara.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) säger till P4 Jönköping att "Det är uppenbart att det finns en ny allians i fullmäktige som består av socialdemokrater, sverigedemokrater, miljöpartister och vänsterpartister".

Med hänsyn till den stora budgetpåverkan som arenabeslutet får, är frågan om den nya alliansen ska ta över kommunstyret.

Om inte måste nu Nilsson medverka till en beredning av ett ärende som hon, och Sturesson, har satt all sin politiska prestige och heder i.

Kan de leva med det?

DAN SYLVEBO

Politisk redaktör