Efter en V-motion säger Socialnämnden i Vaggeryds kommun ok till försök med kortare arbetstid. M i socialnämnden är med på noterna – intressant i sig.

Motionens förslag går ut på att testa sextimmars arbetsdag för en del av personalen på äldreboende. Socialnämnden vill inte låsa sig vid tiden och vill få försöket att gälla inom området hälsa och sjukvård som berör ett trettiotal medarbetare.

Givetvis skulle en arbetstidsförkortning kräva ett resurstillskott, som nämnden är inne på, och redan där blir det problem:

Annons

Är det värt den monetära förlusten för kommunen för att medarbetare ska få möjlighet att jobba kortare tid?

Medel måste då tas någon annanstans ifrån, såvida politikerna inte är beredda att höja skatten.

Å andra sidan:

Det är ett utbrett problem i många kommuner, och Vaggeryd verkar inte vara ett undantag, med alltför mycket stress hos personalen.

Med kortare arbetstid kanske sjuktalen skulle kunna gå ner. Det innebär att det i slutänden ändå kan bli en ekonomisk vinst för kommunen.

Det kräver dock en rejäl konsekvensanalys och finansiell kalkyl.

Utan en sådan är förkortad arbetstid fel väg att gå - politikerna kan inte chansa eller gissa eller "känna" att det blir bättre.

Det här ska alltså inte vara en reform av ideologiska skäl, utan ekonomiska/praktiska. Det är vad som alltid i längden måste styra hur mycket arbetsmiljön kan anpassas och bli humanare.

DAN SYLVEBO