Måste snart sagt varje yta av staden förändras?

Ja, verkar vara svaret från politikerna i Jönköpings kommun.

Utveckling! Stadsbyggnadsvision! Levande stad! Rörelse!

Många är ledorden hos förändringsbenägna folkrepresentanter.

Men tänk om man lät bli vissa ytor?

Tänk om det kan finnas framtida värden i att låta det vara som det är nu - och i stället för forcerad förändring till varje pris låter en del av staden utvecklas i sin takt, organiskt?

Framväxten av det goda samhället ligger i balansen mellan bevarande och förändring, medvetenheten om nuets ansvar inför framtiden, länken mellan generationerna.

I Jönköping finns byggnader och platser där denna syn på staden som ett eget väsen gestaltas.

En sådan byggnad är Rosenlunds Herrgård, som gudskelov förblev i kommunens ägo efter år av många om och men. Politikerna var alltså på ogod väg att sälja ut en kulturhistorisk klenod, en symbol för Jönköpings plats i tiden och rummet.

En sådan plats är Tändsticksområdet, där de folkvalda nu är i färd med bostadsbyggarplaner. Kanske blir det inte så många lägenheter som först var tänkt, men varför bygga bostäder överhuvudtaget? Varför denna utvecklingsiver överallt hela tiden?

Två utredningar 2014 var tveksamma till att bostadsbygga på Tändsticksområdet.

Utredaren Agneta Åsgrim Berlin konstaterade då i JP:

"Man brukar säga att städer behöver tillväxtzoner för nya saker, områden som är lite "vildare" och där inte allt är tillrättalagt."

Annons

Tändsticksområdet är något unikt och det är förståeligt att nätverket Tändsticksområdets vänner vill skydda området som kulturminne.

Just att det inte är så tillrättalagt och just för att det utvecklas organiskt bryter det av mot den övriga stadskärnan.

Som också Åsgrim Berlin var inne på är det lätt att klaga över att det är så dött i det före detta industrikvarteret.

Men om det nu ska bli bostäder där, kommer det att genast märkas hur odött området faktiskt är; boende kommer att klaga på höga ljud och skrän om helgerna.

Och även om man tycker att det inte är så "levande" som övriga city - än sen då? Kan inte Tändsticksområdet få vara lugnt, med ett annat tempo?

Det handlar inte om bohemromantik. Det handlar om att värna originalitet och unicitet och att Tändsticksområdet i kraft av sin särprägel bidrar till dynamik i staden som helhet.

Jag vill inte ha ett till Östra Storgatan. Jag vill inte ha ett till Atollen. De finns redan.

Ett höghushotell ska byggas så nära själva området att det lika gärna kan sägas att det ska byggas på Tändsticksområdet. Om nu bara någon byggherre får ändan ur vagnen och spaden i jorden.

Avvakta åtminstone hur ett jättehotell kommer att påverka kvarterets själ, identitet, atmosfär före pratet om bostäder.

För där har vi förresten en enorm förändring redan.

DAN SYLVEBO