För blott två veckor sedan stod kommunalrådet Carin Berggren (M) på en presskonferens tillsammans med båda oppositionsråden Ilan De Basso (S) och Mona Forsberg (S).

Beskedet: S och M vill bygga en ny arena på Jordbron.

På tisdagskvällen stod Berggren med sina Alliansvänner på en presskonferens.

Beskedet: Alliansen vill inte bygga en ny arena på Jordbron.

"Med facit i hand", sade Berggren, var det kanske inte en så klok idé att hålla den första presskonferensen.

Facit: Kostnaderna har dragit iväg på ett sätt som inte kunde förutses. Stadskontoret kom med sin utredning som pekade på en totalkostnad runt halvmiljarden - förvisso verkligen allt inräknat. Efter det kom länsstyrelsen med tal om en fullständig miljöundersökning av området. Och så har vi en massa överklaganden.

Med de här konstaterandena, menade Berggren, fann hon och hennes parti för gott att backa från det Jordbrobesked som hade lämnats under presskonferensen med S.

Kostnaderna för Jordbrobygget är vad de är, och det rör sig om väldigt mycket pengar. Det är förståeligt att Moderaterna därmed, när de får "facit i hand", väljer att inte gå vidare.

Därtill måste Berggren rimligen ha känt pressen från Allianskollegorna under de diskussioner dem emellan som har varit sedan hennes presskonferens med S.

Tydligt dilemma: Splittra Alliansen - och kanske till och med se ett sammanhållet borgerligt styre efter 18-valet gå om intet – eller utstå det som av S kommer att upplevas som ett djupt svek, att backa från Jordbrobeskedet.

Hon gick, som det heter i poker- (och numera ofta politiska) sammanhang "all-in", lade all prestige i Jordbro-potten. Där satt De Basso vid samma sida om bordet och myste med trumf på hand; han hade slagit en kil långt, långt in i Alliansen.

Annons

Men kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), båda emot Jordbroalternativet, hade ett ess i rockärmen:

Stadskontorets utredning var inte ens klar när S och M höll sin presskonferens.

Det var således från Berggrens sida otaktiskt och strategiskt våghalsigt att slå sig i slang med S innan utredningen ens hade stämplats in i Rådhuset.

Efter S-M-konferensen förklarade hon i JP: Partierna "fick information innan" och hon var "upptagen resten av veckan".

Därför var det så angeläget för S och M att hålla presskonferensen en dag före utredningen blev klar.

Nu vet vi facit, och Berggren hade kunnat slippa detta facit med en gnutta is i magen.

I stället får hon nu kämpa med ett stukat förtroende hos S och hela oppositionen och försöka försvara det egentligen - sett med facit i hand - obegripliga tilltaget att så hastigt hålla den famösa pressträffen med M:s ärkerival S.

Ansvaret för Berggrens solotur faller även på Nilsson, vars främsta uppgift som kommunstyrelseordförande är att hålla ihop den styrande koalition hon leder.

Nu krävs ett starkare och tydligare ledarskap av Nilsson genom denna för Jönköpingspolitiken svåra tid; Alliansen vill se en utredning om Råslättsalternativet som ska ställas mot Stadsparksvallen.

Det kommer att vara en jobbig period framöver, med ett förnedrat S som inte har något att förlora på att ständigt attackera Berggren och Alliansen överallt fram till valdagen.

Det är bara att hålla med Forsberg:

"Att M nu backar visar att man spelat ett väldigt högt spel och jag tycker att de omyndigförklarar sig själva. Vem kan lita på ett parti som tycker en sak ena veckan och en annan den andra?"