På kort tid har två sprängdåd genomförts i Jönköping. Först en bilexplosion, sedan under fredagen en sprängning i Kulturhuset på Tändsticksområdet.

Inga motiv till dåden. Det är en osäkerhet som stör.

När motivbilden är oklar, blir det svårare att skydda sig och vidta åtgärder.

För Kulturhusets del kan det rentav förhindra eller fördröja aktiviteter, och verksamheterna där är öppna och offentliga, vilket i sig innebär särskild utsatthet och sårbarhet.

Även om det inte finns något samband mellan attentaten, är det självklart otäckt att Jönköping inom loppet av en vecka drabbas av så allvarliga brott som två sprängningar.

Annons

Explosioner är till sin natur mycket farliga och svåra att värja sig emot; det kan genom sin splittringsverkan åstadkomma omfattande person- och sakskada.

Det är därför bomber är så populära bland terrorister: ett effektivt sätt att sprida skräck hos allmänheten.

Om någon hade varit i närheten när bilbomben gick av hade vi haft att göra med ett mord.

I Kulturhuset befann sig en person när explosionen inträffade, det vill säga det var fråga om konkret fara för människoliv.

Kulturhuset hyser en hel del idédriven och värdeburen verksamhet.

Om någon av politiska skäl har velat skada Kulturhuset genom att placera den burk som polisen har bekräftat på något sätt detonerade och orsakade brand, är det särskilt allvarligt.

Politiska/ideologiska motiv till rena bombdåd brukar ju få en alldeles särskild beteckning i andra sammanhang.

Det är givetvis ytterst angeläget att polisen löser veckans grova brott.

DAN SYLVEBO