Kommunen höjer arrendeavgiften för Västersjöns fritidshusområde (tidningen i går).

Dessutom måste stugägarna enligt nya riktlinjer ansluta sig till de kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kräver investeringar med sexsiffriga belopp, som arrendatorerna (stugägarna) själva får bekosta.

Arrendeavgiften är inte mycket att säga om. Även efter höjningen kommer den i ett länsperspektiv att vara rätt gynnsam. Jönköpings kommun har också haft relativt låga avgifter.

Det är heller i sig inget konstigt att stugägarna måste anpassa sig till det kommunala VA-nätet, om reglerna är sådana.

Däremot är det knepigt, som alltid, när enskilda får stå tillbaka för allmänna hänsyn.

Det är omöjligt att förhindra konflikter mellan enskilda intressen och allmänintresset. I stället gäller det att så smidigt som möjligt lösa konflikten.

Här har kommunen ett visst ansvar.

Problemet för stugägarna är att de inte äger marken stugan står på, utan kommunen. Då kan de inte få banklån till VA-investeringen.

Kommunen vill inte heller sälja, då marken kan komma att behövas för industri- och bostadsbebyggelse i framtiden.

Men enligt den nya översiktsplanen, som ska gälla under överskådlig tid, är området vid Västersjön tänkt att fortsatt ha småskalig bebyggelse.

I det aktuella ärendet med försäljning av Axamoskogen har motsatt resonemang hörts från talarstolen i fullmäktige från dem som förespråkar försäljning, nämligen att översiktsplanen för Axamo hindrar exploatering.

Här finns en skillnad mellan starkt nuvarande allmänintresse (motion/rekreation i Axamoskogen) kontra framtida enskilt intresse (privat ägande av Axamoskogen) och starkt nuvarande enskilt intresse (privata stugägare) kontra framtida allmänintresse (exploatering av Västersjöområdet).

Strategiska hänsyn (framtida kommunal utveckling) står mot ideologi (låt så många som möjligt få chans att äga en egen liten plätt av vår jord) för den styrande, frihetsorienterade Alliansen.