Vi har nyligen berättat om de 16 unga manliga flyktingar som på måndagen flyttades från en campingplats i Mullsjö till Götaströms värdshus mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Nästan i samma veva nås vi av rapporten om att 29 flyktingar – enbart familjer har anlänt till Tallnäs Stiftsgård. Och för att göra förvirringen total bussades 18 flyktingar strax före jul iväg från Skillingaryd till Gnosjö.

Fakta: Olika former av boenden

Registrering sker 1–7 dagar efter ankomst till landet, varpå asylprocessen börjar.

Anko..

Fakta: Olika former av boenden

Registrering sker 1–7 dagar efter ankomst till landet, varpå asylprocessen börjar.

Ankomstboende med evakueringsplatser, som drivs av kommunen. Även Försvarets och Kriminalvårdens anläggningar kan användas, eller tältläger i samarbete med MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ordinarie ankomstboende, som drivs av Migrationsverket eller privat leverantör, när läget inte är akut.

Asylboende i Migrationsverkets regi, med självhushåll, eller privat leverantör som erbjuder kost och annan service.

— Tallnäs diskuterades som evakueringsboende redan i vår första inventering av möjliga boenden, men i höstas var de inte lediga. Vad som händer på Götaström är en affär mellan Migrationsverket och en privat aktör, säger kommunkansliets Bengt-Åke Thelin.

Avpolletterad

Ankomsten till stiftsgården Tallnäs innebär att gymnastiksalen på Sörgårdsskolan tycks vara avpolletterad för gott – åtminstone som evakueringsboende för flyktingar. De flyktingarna flyttades alltså till High Chaparral vilket, liksom Götaström, är ett snäpp uppåt i processen; från ankomstboende till asylboende.

På samma sätt som avskedet från Skillingaryd blev känslosamt för familjerna, sörjde de unga männen flytten från Mullsjö.

— Att bo tätt tillsammans är jobbigt och kräver mycket personal. Samtidigt blir sammanhållningen större i gruppen än om familjer bor åtskilda, konstaterar Bengt-Åke Thelin.

Kan minska

”Flytten” till Tallnäs innebär att personalstyrkan kan minskas till 4–5 stycken.

Enligt avtal är kommunen beredd att husera ytterligare 20 flyktingar från slutet av februari. Från juli räknar Migrationsverket med att flyktingströmmen ska ha minskat och behovet av evakueringsplatser vara borta.