Tidigare var det som vanligt beslutande möten i fullmäktigesalen, med avslutande middag. Samtidigt kom de av naturliga skäl att ligga väldigt nära novembermötena, sista måndagen i den månaden.

Läs mer: De som borde premieras premierades på Skillingehus

Nu har årets alla avtackningar, stipendieutdelningar och andra premieringar slagits ihop till ett, festligt tillfälle: Skämtsamt kallat ”Lilla Nobelprisutdelningen”. Alla som prisas är sedan välkomna till efterföljande middag. Denna hölls i år på Tallnäs Tofteryd – som inte ligger så långt från fjolårets ”festplats” i PO:s lada.

Läs mer: ”Nobelfesten” hölls i PO:s lada

Fjolårets revyplats hade alltså bytts mot kyrkans stiftsgård, med stränga präster på tavlor längs väggarna. Det förhindrade inte Hanna Axelsson, Hanna Sandén och Christer Sandén att lätta upp stämningen med sång och musik.