Rörligheten på arbetsmarknaden blir allt större. Men för den som väljer att flytta över kommungränsen kan det i flera fall bli svårt att lista sig på en ny tandläkarmottagning. Värst är det för den som väljer att flytta till Jönköping och som vill gå till en regiondriven folktandvård.

Långa köer

Allra högst är trycket på Hälsans vårdcentral i centrala Jönköping. Där står i dagsläget 580 patienter i kö för att bli listade på tandläkarmottagningen.

Men trycket är högt även i Värnamo och i flera andra kommuner runt om i länet.

— Under året har det blivit allt trängre. Det har att göra med att vi saknar tandläkare och att vi upplever ett ökat tryck på grund av många asylsökande, säger Agnetha Bartoll.

Andra kan ta emot

För den som inte orkar vänta kan det i många fall löna sig att åka några mil. Exempelvis kan Folktandvården i Bankeryd, Vaggeryd, Anderstorp och Aneby ta emot nyinflyttade patienter redan i dag. Framför allt är det arbetspendlarna som jobbar på orter med korta köer som utnyttjar den möjligheten, säger Agnetha Bartoll.

Vid sidan av det ökade trycket som har uppstått i takt med invandringen har Folktandvården även svårt att fylla vakanser. Exempelvis har Region Jönköpings län svårt att kompensera för pensionsavgångar trots att man alltid får vetskap om dessa i god tid.

— Men vi har också många tandläkare som flyttar till större städer och då har vi inte lyckats fylla på i den utsträckning som vi skulle vilja behöva, säger Agnetha Bartoll.

För att täcka behovet skulle hon mer än gärna nyanställa ytterligare 25 tandläkare.

— Vi hoppas att vi ska komma ikapp under 2016. Vi har anställt tio tandläkare som ska börja i januari, men om vi lyckas beror på hur läget utvecklar sig.

Stor eftersläpning

Akuta tandvårdsproblem behandlas alltid direkt. Men för att klara trycket kallar klinikerna inte alltid sina patienter till de regelbundna återbesöken inom utsatt tid. Den patient som får höra av sin tandläkare att nästa återbesök ska ske inom två år kan exempelvis få vänta ytterligare ett par månader. Folktandvården bokför detta under rubriken eftersläpning i sina system, och störst är eftersläpningen just nu på Tranås Folktandvård. Där har den patient som har stått längst i kön fått vänta i över två år utöver vad som först var sagt.

— Samtidigt gör vi saker för att förbättra detta. Vi jobbar med rekrytering hela tiden och har även kontakt med pensionerade tandläkare för att höra om de vill komma in och jobba igen, säger Agnetha Bartoll.