Som Jönköpings-Posten tidigare berättat, har Sverigedemokraterna lämnat in en motion om en teknikgård i kommunal regi där teknikintresserade ungdomar kan tillbringa sin fritid och meka, fika och ha goda vuxenkontakter.

Nu har fritids- och kulturförvaltningen utrett möjligheterna, och har efter kontakter med flera fastighetsägare bland annat kommit fram till att det finns lämpliga lokaler att hyra på Spinnet. Enligt förvaltningens beräkningar skulle en personalkostnad för verksamheten landa på 250 000 kronor och lokalhyran på 130 000 kronor per år. En framtida teknikgård föreslås kunna samordnas med fritidsgårdsverksamheten.