Relaterat: Ellen Sörman: ”Vi jagar höbalar till våra hästar”

I onsdags gick tekniska kontoret ut och erbjöd gratis bete och foder åt korna på kommunens mark. Lantbrukarna uppmanades att antingen ringa till kommunens kontaktcenter eller att anmäla sig via kommunens hemsida för att anmäla sitt intresse. Hittills är det ett tiotal lantbrukare som har gjort det. Stefan Fogelberg berättar att ännu så länge är det fler lantbrukare som är intresserade av gratis foder än av kommunalt bete åt korna.

Tekniska kontoret håller fortfarande på och inventerar var det kan finns lämplig betesmark. Hittills har man fått ihop över 100 hektar.

Var finns kommunens betesmark?

Stefan Fogelberg bläddrar bland sina kartor där lämpliga platser finns inringade.

– Betesmarkerna är väldigt utspridda geografiskt och de marker som är inringade är ett område vid Huskvarna stadspark, det finns ett område vid Idrottsplatsen på Råslätt, ett vid Netto i Kättilstorp, i Lekeryd, Taberg och vid Axamo. Också nedre delen av Posses park på Rosenlund.

Posses park?

– Ja, då avses ju den nedre delen av parken och den är inringad som tänkbar. Om det är realistiskt vet jag inte, jag tror att jag ska åka dit och titta, säger Stefan Fogelberg.

Lantbrukarna verkar inte vilja ha sina kor alltför nära bebyggelse. Då finns det risk för att det finns plåtburkar eller annat skräp där som kan skada korna.

Annons

Hur ser du på det?

– Är det för nära bostäder går det ju inte, då måste vi vända oss till miljökontoret. På sådana platser kan vi kanske slå gräset istället och erbjuda gratis foder. Nu är våra anställda ute och letar betesmarker för fullt och vi försöker hålla ett högt tempo, säger Stefan Fogelberg.

Jag tror att betesmarkerna går åt, bönderna måste se om sitt hus, säger Anders Friberg.

Anders Friberg, ordförande i LRF:s regionstyrelse, säger att det lantbrukarna behöver all hjälp som finns att få. Det absolut viktigaste är att hjälpa bönderna att behålla sina djur för att hålla Sveriges självförsörjningsgrad uppe.

– Rent logistiskt är det enklare att få hjälp med foder. Bonden har ett ansvar för sina djur och då är det tryggare att kunna ha dem hemma än långt borta. Betesmarkerna måste också vara ändamålsenliga. I slutänden tror jag ändå att betesmarkerna går åt eftersom bönderna måste se om sitt hus, säger Anders Friberg.

Han är rädd för att torkan gör att svensk produktion håller på att bryta nacken av sig. Slås bönderna ut blir Sverige mindre självförsörjande.

– Hjälpen måste komma från många olika håll. Men alla kan hjälpa till genom att bara köpa svenskt kött i butikerna, säger Anders Friberg.

Posses park

Posses park är den nyupptäckta 1700–talsparken vid Rosenlunds herrgård.

Den första e..

Posses park

Posses park är den nyupptäckta 1700–talsparken vid Rosenlunds herrgård.

Den första etappen har precis restaurerats medan den nedre delen återstår. Idag är den lite vildvuxen och används inte till något speciellt.

Parken gränsar mot Huskvarnavägen på ena sidan och har utsikt mot Vättern.

Parken har fått sin namn efter Gustaf Mauritz Posse som lät uppföra Rosenlunds herrgård år 1788.