Det är torsdag förmiddag och strax efter klockan tio. Inne på avdelningen för fysioterapi på Furugården samlas fler och fler. Det här är inte bara en plats för träning och aktiviteter för de boende, utan även ett ställe där man umgås. Här samsas arbetsmaskiner, cyklar, bord, kubset och vävstolar med boende och personal.

Fakta: Terapi/Navet

Terapiverksamhet: En del av äldrevården för boende på Furugården. Bland annat rehabiliter..

Fakta: Terapi/Navet

Terapiverksamhet: En del av äldrevården för boende på Furugården. Bland annat rehabilitering för de som bor har korttidsboende.

Navet: Öppenvård för äldre i samhället som fortfarande bor hemma. Motsvarande finns i Jupiter i Skillingaryd.

— Vi kunde se i den senaste brukarenkäten att det här beskrevs som en guldkant i vardagen, säger Marie Åkerbladh som är rehabassistent.

En oro

Men just nu utrycker hon, kollegan Eva Berntsson och flera av de boende stor oro för framtiden. Den vikvägg som i dag används vid behov ska ersättas av en permanent vägg. Detta för att skapa bättre möjligheter för öppenvården (Navet) att utvecklas. Denna verksamhet riktar sig till äldre i samhället som fortfarande bor hemma och drivs i den bortre delen av terapins lokal.

— Navet är en jättebra verksamhet, jag önskar att man inte satte verksamheter mot varandra så här för följden blir att vår lokal för terapin blir halverad, säger Marie Åkerbladh.

Annons

Personalen uppger att de heller inte fick möjligheten att diskutera fram en lösning gemensamt, utan att beslutet bara plötsligt var fattat, utan möjlighet för dem att påverka.

Ville diskutera

En mindre lokal innebär att deras verksamhet måste förändras, eftersom det blir trångt mellan alla arbetsmaskiner och rullstolar. De har till exempel redan insett att kubb, en bra balansträning som även spelas ihop med förskolebarn på besök, måste stoppas helt. Vidare blir det svårt att ta emot lika många boende åt gången som i dag när uppemot ett trettiotal samtidigt kan vistas i lokalen. De skärs också av från sin uteplats och flera fönster.

— Jag hade önskat att man istället kunde ha fortsatt samutnyttja lokalerna som i dag, fortsätter Eva Berntsson.

— Eller att öppenvården, som vänder sig till de med eget boende, hade haft en lokal närmare centrum där pensionärerna bor. Den verksamheten är inte öppen för de som bor här på Furugården.

”Inte detsamma”

Redan i dag har de börjat ha vikväggen stängd och flyttat ihop alla redskap och därigenom också känt på vilka effekter det har på terapiverksamheten. Flera boende har, enligt personalen, uttryckt att det känns trist, trångt och att de tvekar inför att komma.

— När det blir så här så blir det inte detsamma. Det har varit jättebra här när allt har varit luftigt, men nu blir det så trångt och gräsligt, tycker Eivor Sandahl Svensson som bor på Furugården.