På torsdagen skrev tidningen om en person i Region Kronoberg som misstänktes vara smittad av coronaviruset. Personen hade varit i Kina under inkubationstiden och hade drabbats av luftvägsproblem. Patienten uppgavs inte vara allvarligt sjuk och vårdades i hemmet i väntan på provsvaren.

På fredagen meddelade Region Kronoberg att provsvaret från Folkhälsomyndigheten visade att personen inte var smittad av coronaviruset.

I pressmeddelandet uppger man att patienten själv hade kontaktat vården och provtagningen skedde enligt de nationella och lokala riktlinjer som finns för att hantera ett misstänkt fall av coronaviruset.

Relaterat: Misstänkt fall av coronavirus i Småland visade sig vara negativt