Det var i oktober 2012 som kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan för Vaggeryds kommun. På mötet röstade en majoritet bestående av C, FP, KD, M och SD emot den samrådsplan som innebar att fyra byar inom bullerzonen skulle kunna bygga utan att behöva få bygglovet godkänt av länsstyrelsen. De ville i stället att detta skulle gälla inom hela bullerzonen.

– Samrådsplanen hade vi tagit fram efter flera års samtal med Försvarsmakten, säger kommunalrådet Berry Lilja (S) som tycker att kommunfullmäktiges beslut har fått konsekvensen att kommunen i dag är längre ifrån målet att verksamheten på skjutfältet inte ska ha någon påverkan utanför detsamma.

För utifrån beslutet i kommunfullmäktige har Länsstyrelsen nämligen beslutat att alla bygglov inom bullerzonen tills vidare ska godkännas av dem. Ett beslut som Lilja anser var väntat.

– Det finns inte en enda ledamot i kommunfullmäktige som kan vara förvånad över detta beslut, och sedan översiktsplanen godkändes har möjligheterna att diskutera vidare med Försvarsmakten varit minimala.

Oppositionsrådet Allan Ragnarsson (M) håller också med om att beslutet var väntat.

– Vi visste att detta beslut skulle komma, men jag tycker inte att det betyder särskilt mycket. Vi får hoppas på att skapa en god relation med Länsstyrelsen så att de inte blir en stoppkloss för byggande på landsbygden.

Länsstyrelsens beslut gör också att framtiden för den tänkta cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd, som skulle byggas på Försvarsmaktens mark, ser mörkare ut. I alla fall enligt Berry Lilja.

– Vi hade fått Försvarsmakten att ändra sig i den frågan. Men det ja:et var ju förknippat med det som stod i den Samrådsplanen som röstades ned i fullmäktige.

Allan Ragnarsson tycker däremot att cykelvägen inte ska blandas ihop med denna fråga överhuvudtaget.

– Det är för mig lite väl magstarkt. Det är en helt annan fråga. Människor bor ju inte på cykelvägar.

Vad beslutet får för reell betydelse återstår därför att se och får utvärderas när det första bygglovet skickas in till Länsstyrelsen för ett godkännande.