Fru Blomster hamnade rakt i hetluften när förslagen om Östra strand presenterades nyligen.

Läs mer: ”Det är viktigt att förstå verkligheten där man ska bygga”

”Vi får in många konkreta idéer”

Fakta: Tina Blomster

Ålder: 46 år

Aktuell som: Samhällsutvecklare i Vaggeryds kommun.

Familj: Make och utflugna barn, ..

Fakta: Tina Blomster

Ålder: 46 år

Aktuell som: Samhällsutvecklare i Vaggeryds kommun.

Familj: Make och utflugna barn, dotter och son – 26 respektive 23 år gamla. Uppdrag som kontaktperson för ett barn i behov av stöd.

Bor: På landet i Jönköpings kommun, mellan Bottnaryd och Bondstorp.

Fritidsintressen: Två hästar – ”bästa träningskompisarna”.

Okänd talang: Gillar – liksom resten av familjen – att bygga med lego, personligen föredrar hon att bygga djur, som ofta hamnar i någon hylla.

På tjänsten ersätter hon Louise Skålberg som slutade i början av året. Samtidigt är inte Tina någon ny Louise. Den som vill fundera över kommunens organisation på området bör också tänka på att många tjänstemän har slutat nästan samtidigt; fastighetschefen Georg Theodoridis, miljö- och byggchefen Ivar Pettersson. Samtidigt har ansvaret för att ta fram detaljplaner flyttats från miljö och bygg till kommunkansliet:

— Till viss del utformas tjänsterna efter den kompetens som medarbetarna har. I mitt jobb är den ena dagen sällan den andra lik. Ofta jobbar jag med fastighetsbildningsfrågor, men det handlar också om att vara visionär, berättar Tina Blomster.

Fastighetsbildningsfrågan kommer i skedet efter att någon av kommunens nyanställda planarkitekter har ordnat med detaljplanen, när det är dags att sälja till en privatperson eller en byggherre. Det visionära handlar både om att se möjligheter inom gällande begränsningar och att förutse utvecklingen i framtiden.

— Jag tittar på kartan och tar in det jag ser, utan förutfattade meningar. Det övergripande målet är att ta fram 50 nya bostäder årligen och för att uppnå det måste vi planera för 150.

Annons

Östra strand kan fortfarande sägas vara på det visionära planet. De förslag som nu har tagits fram rör den norra delen, strax söder om en tänkt linje mellan avfarten till Byarum och Hjortsjöns norra spets. Om mellandelen, ner till Badplatsvägen, ska bebyggas återstår att fundera över.

— Det finns också ett ungefär lika stort område kvar på sjöns västra sida. Men nu är det viktigast att börja skissa på Östra strand och få uppdraget att ta fram en detaljplan, vilket kan ta allt från ett halvår upp till 1,5 år beroende på eventuella överklaganden.

Ett annat område, där man står inför att upprätta en detaljplan, är Skyttabygget i Byarum, där det förbereds för upp till 16 lantliga småhustomter. För Götarps hage, söder om Södra park i Vaggeryd, handlar det om att planera inom upprättad detaljplan.

— Det roliga är att det rör på sig även i Skillingaryd, där vi i Himlabacken redan har byggt fem hus och har ytterligare sju bokade – som väntar på avstyckning.

Nästa steg i Skillingaryd kan ske antingen på jungfrulig mark i Fåglabäck, eller på mark som är på väg att byta användningsområde. Vi har tidigare nämnt kvarteren Räven och Mejeriet. Det finns fler gamla industritomter.

Läs mer: Parkering efter flyttad fabrik upprör boende

Kommunala skräptomterna

— Min uppgift är att se till att det finns tillgängliga tomter i hela kommunen, samtidigt går det inte att driva för många projekt samtidigt. Det kostar att ta fram nya tomter och det gäller att ha näsa för hur efterfrågan ser ut.

I tomtplaneringen ligger även att ta fram ytor för industri, logistik och handel. Stigamo/Logpoint är det största projektet. Där väntar man på att infrastrukturen, med el, fiber, vatten och avlopp ska bli klart, varpå det – förhoppningsvis – är dags att börja skriva avtal. Ett annat område som ligger närmare i tid är området norr om travbanan.

— Där är vi på gång med att ta fram detaljplaner. En tomt, som köpts av BK åkeri, är redan förberedd.