Graden av heltidsarbete skiljer sig stort mellan kommunens förvaltningar. På exempelvis tekniska förvaltningen jobbar näst intill 100 procent av personalen heltid, medan samma siffra inom socialförvaltningen ligger neråt 60 procent. Den sammanlagda siffran i den kommunala arbetsstyrkan är 77 procent. Fördelningen antyder att det är stora skillnader mellan könen.

En kvinnofälla

Fakta: Tjänstledighet

Du har laglig rätt till tjänstledighet – utan att förlora jobbet – för att:

Tjänstgöra i ..

Fakta: Tjänstledighet

Du har laglig rätt till tjänstledighet – utan att förlora jobbet – för att:

Tjänstgöra i Försvaret, göra FN-tjänst.

Jobba fackligt eller politiskt.

Studera

Vara föräldraledig

Prova nytt jobb på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Vårda närstående som är sjuk.

Ta hand om olycksdrabbad familjemedlem.

Starta eget företag – som inte får konkurrera med den nuvarande arbetsgivaren.

Söka nytt jobb – efter att ha blivit uppsagd.

Tiden för ledigheten, rätt till ersättning och tiden för att varsko arbetsgivaren varierar.

Källa: Tidningen Kollega (Unionen)

— Deltidstjänster riskerar att vara en kvinnofälla. Senare i livet resulterar det i en dålig pension, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Han medger också att det finns en administrativ vinst att göra för kommunen om heltidstjänster även leder till färre anställda.

Annons

Inför beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott hade personalchefen Åsa Örn tagit fram tre ”inriktningar” med möjliga konsekvenser. Utredningen har gjorts efter ett förslag från Socialdemokraterna.

I en inriktning får den anställda, en gång per år, själv begära önskad sysselsättningsgrad. Det kan verka generöst, men riskerar att inte leda till någon större skillnad mot i dag.

Får ta tjänstledigt

I en annan alternativ inriktning omvandlas samtliga tjänster till heltidstjänster och den som vill arbeta kortare får ta lagstiftad tjänstledighet (se faktarutan). Risken här är, enligt personalchefen, att en del som vill jobba deltid kan komma att säga upp sig.

Den inriktning som kommunstyrelsens arbetsutskott valde är relativt lika ovanstående, med skillnaden att de som redan jobbar deltid ska erbjudas heltid, men får möjligheten att söka tjänstledighet enligt eget önskemål.

Som ett tillägg inför behandlingen i kommunstyrelsen den 7 mars föreslås också att en ny projekttjänst inrättas för att stötta förvaltningarna i jobbet med den schemaomläggning som krävs.

Heltidstjänster antas göra kommunen till en bättre, mer jämställd, arbetsgivare. Det kan, menar personalchefen, också leda till en bättre kvalitet för ”kunderna”, jämnare arbetsbelastning och mindre stress.