LÄS MER: Järvhammar och Fritz om ö–planerna

Mark– och miljödomstolens tekniska råd och jurister flyttar för dagen in i restaurang Vy i Munksjötornet. Under förhandlingarna har jurister, tekniska råd och experter den bästa utsikten över det gamla industriområdet med den förorenade marken. Där, mellan gamla järnvägen och Munksjöns vatten, har man under årens lopp fyllt på med lösa lager av sand, jord och allt möjligt.

Allt handlar om att stabilisera marken så att det går att bygga bostäder i slänten ner mot sjön och ända fram till vattnet.

— Vi är övertygade om att det vi gör är miljömässigt och tekniskt underbyggt. Det handlar inte om en flytande park eller inte utan om att stabilisera marken. Om vi inte får genomföra de här stabiliserande åtgärderna är inte marken byggbar, säger Tommy Fritz.

LÄS MER: Nu går flytten till nya Munksjöstaden

I klartext betyder det att fem kvarter inte går att bygga på. Det ger 750 färre lägenheter. Man kan inte heller fortsätta att bygga promenadvägen Hälsans stig som ska gå längs med Munksjön. Det betyder också att det inte blir någon flytande park.

Annons

— I så fall blir det ingenting. Får vi inte igenom våra lösningar för hur vi stabiliserar markområdet så går det inte att använda marken till någonting. Utan några åtgärder är den inte lämplig för vare sig bostäder eller park, säger Tommy Fritz.

Munksjöstaden

Etapp två består av tio kvarter med cirka 1 600 lägenheter.

Bostäderna ska byggas i sl..

Munksjöstaden

Etapp två består av tio kvarter med cirka 1 600 lägenheter.

Bostäderna ska byggas i slänten ner mot Munksjön. I området ligger också den gamla säckfabriken och Munksjötorget.

I etapp två ingår också promenadstigen Hälsans stig och den flytande parken.

Konsultföretaget Sweco har jobbat med området i flera år och presenterar nu en lösning som de anser är hållbar och teknisk möjlig. De lägger en tryckbank, en stödfyllning av krossat berg och sand i botten av Munksjön vid strandlinjen. Då slipper man också gräva i den förorenade marken.

— Täckningen av slänten kräver inget underhåll i tid och den finns för alltid. Stålkonstruktioner kräver ett annat underhåll, säger Louise Johansson, enhetschef på Sweco. Hon tycker att den flytande parken är en bisak, för henne handlar det stora jobbet om att kunna stabiliserat markområdet för att kunna bygga bostäder och Hälsans stig där.

I snart åtta år har Gunnar Järvhammar och Tommy Fritz planerat för det nya bostadsområdet i Munksjöstaden.

Är ni nervösa inför dagens förhandlingar?

— Vi är rätt säkra på att det här är okej. Annars hade vi inte suttit här nu och förberett oss inför morgondagen. Det vi vill göra här blir bra för näringslivet och för stan. Vi vill göra ett område med karisma, säger Gunnar Järvhammar.

— När man kan göra något bra så vill man inte göra något dåligt. Det här ska bli något vackert och nu handlar det inte främst om en flytande park eller inte utan om att stabilisera området, säger Tommy Fritz.

LÄS MER: Ön blir en turistattraktion