Tommy Fritz, som bygger Munksjöstaden tillsammans med Gunnar Järvhammar, säger att det ska bli ett torg med karisma.

— Vi vill att alla Jönköpingsbor ska vilja gå till det torget, det ska bli en riktig mötesplats, säger Tommy Fritz.

Munksjötorget ligger framför den gamla säckfabriken. Efter semestrarna tar arbetet fart med den nya detaljplanen för torget, den flytande parken och gång–och cykelvägen längs med Munksjön. Gång–och cykelvägen längs med kajen bakom säckfabriken ska bli en framtida del av Hälsans stig. Här ska det finnas bänkar, belysning och flytande träbryggor.

LÄS MER: Måndag Jkpg flyttar till säckfabriken

Det arbetet gör byggherrarna tillsammans med Jönköpings kommun. Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden är nöjd med Munksjöstaden.

Annons

Politikern Bengt–Åke Berg (V) har varit kritisk mot att Munksjöstaden byggs för tätt.

— Det stämmer inte. De tätaste bostadsområdena i Jönköping är södra Torpa, Liljeholm, Råslätt och Kålgården. Munksjöstaden blir 19 procent tätare än södra Torpa och det känns inte så alarmerande, säger Anders Samuelsson som tycker att det är hållbart att bygga tätt och utnyttja marken.

LÄS MER: Flytande park på gång

I detaljplanearbetet där Munksjötorget ingår finns också den flytande parken.

— Huvudspåret var först att göra en större utfyllnad av Munksjön för en park men det skulle bli svårt att genomföra. Ur miljösynpunkt har den flytande parken en marginell påverkan på Munksjön och den känns helt sannolik. Signalerna från länsstyrelsen har varit positiva. Nu väntar vi på ett beslut från mark–och miljödomstolen i Växjö, säger Anders Samuelsson.

Om det av olika anledningar inte kan bli en flytande ö – hur kan det då bli en park i Munksjöstaden?

— Parken skulle nog motsvara två kvarter med omkring 200 bostäder. Det skulle bli en jobbig diskussion, att ställa parken gentemot bostäder, säger Anders Samuelsson.

LÄS MER: Byggherrarna om den flytande parken