På tisdagen samlades personal från ett tiotal skolor från länet på Ungdomens hus för att inspireras av Vammarskolan i Valdemarsvik som har jobbat med pulsträning kopplat till teoretiska ämnen.

— De har sett att eleverna blir mer koncentrerade och får bättre betyg och omdömen, säger Lena Hedin.

Med ett pulsband på armen jobbade skolpersonalen upp flåset. Under 25 minuter tränade de motorik, sprang och hoppade över häckar.

Från Jönköpings kommun fanns personal från bland annat Torps skola, Nyarpsskolan och Hovslättsskolan på plats.

— Vi vill försöka få in mer idrott i skolan. Det handlar om att lägga det på rätt nivå. Våra elever går på förskoleklass till årskurs sex, säger Angelica Öman, skolsköterska på Torps skola och Nyarpsskolan.

Hon ser många vinster med att eleverna rör på sig mer.

— Det blir mindre konflikter, bättre hälsa och eleverna sover bättre.

Når brett

Att pulsträningen sker utanför idrottslektionerna kan göra att en större grupp elever lockas, enligt folkhälsoplaneraren Lena Hedin.

— Det handlar inte om tävling eller prestation. Det ska vara roligt för alla elever.

Lärare i teoretiska ämnen och idrottslärare var på plats och nu är tanken att de ska ta med sig den nya kunskapen för att planera hur de kan få in rörelsen i praktiken.

— Vi hoppas att skolor som är här anammar konceptet och att det blir ett inspirerande inslag för lärare. Lite nytänk i den pedagogiska inlärningen, säger Lena Hedin.

På Torps skola och Nyarpsskolan har rörelseplanerna redan kommit en bit på väg.

— Nu ska vi sätta oss ned med ledningen för att planera för hur vi kan få in mer rörelse nästa läsår och hur vi ska hitta tiden för detta, säger Angelica Öman.