Satsningen på att byta ut den gamla Slottsbron mot en ny skulle förbättra framkomligheten för stadsbussarna och göra det snabbare att ta bussen. I planerna ingick också att planera för spårvagn över bron och att göra fler och nya busshållplatser vid Rådhusparken. Det skulle göra det smidigare och enklare att stiga av och på bussarna och, senare, spårvagnarna.

Jönköping långt ifrån målen

Redan 2011 tog Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik ett handlingsprogram för kollekti..

Jönköping långt ifrån målen

Redan 2011 tog Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik ett handlingsprogram för kollektivtrafik fram till år 2020.

Totalt skulle det satsas 230 miljoner kronor på en stor och snabb omställning från bilar till buss och tåg.

Med facit i hand har satsningen hittills bara blivit 50 miljoner kronor. Många satsningar har inte blivit av. Stomlinje 1 skulle exempelvis redan ha gått med 7.5 minuters mellanrum under morgonrusningen och på kvällar.

En ny stomlinje 4 från Huskvarna via A6/Ryhov och Solåsens centrum skulle redan ha varit igång.

Linje 1-3 ska om innan år 2020 gå med 5–minuterstrafik på morgnar och kvällar. Det är tveksamt om det blir av.

Inte heller verkar det som om snabbussarna på linje 37 och 38 från Huskvarna och Jönköpings centrum till Torsvik får turer varje kvart på morgnar och eftermiddagar.

För att den här satsningen skulle gå att genomföra var förutsättningen att Jönköpings Länstrafik, med Regionen som huvudman, skulle köpa in större bussar som kan ta betydligt fler passagerare än idag. Jönköping fick 27 miljoner kronor i statsbidrag för att genomföra planerna och Jönköpings kommun skulle stå för lika mycket. Förutsättningen var att arbetet skulle vara klart i december nästa år.

Men under månaden beslutade politikerna i budgetberedningen att lämna tillbaka statsbidraget.

Hur känns det?

Annons

— Det känns väldigt tråkigt för den här satsningen var nödvändig för att kunna utöka kollektivtrafiken i Jönköping, säger kommunens trafikchef Henrik Zetterholm.

Enligt honom är det Regionens besparingar som gör att det inte går att genomföra satsningarna.

— I vår värld, läs kommunens, är det 24–metersbussar som behövs eller åtminstone större bussar som kan ta fler passagerare. Det är fordon som är dyrare att köpa och dyrare i drift och som regionen inte anser sig ha råd att köpa. I grunden handlar det mycket om ekonomi men vi har också olika syn på hur den utökade kapaciteten ska genomföras, säger Henrik Zetterholm.

Varför är inte Jönköping på banan när det gäller att minska biltrafiken?

— Det beror på vem du frågar. På vår avdelning jobbar vi med att hitta lösningar som ska minska genomfartstrafiken genom Jönköping. Vi måste få folk att åka mindre bil och då måste vi kunna erbjuda bättre alternativ, säger Henrik Zetterholm.

Blir det av att ni söker statsbidraget igen?

— Som jag ser det är det ett måste. Vi måste hitta separerade stråk för bussarna. Att det går trögt ännu så länge beror nog på att vi i Jönköping är vana vid att ta bilen vart vi än ska. Alla borde fråga sig inför varje enskild resa om bilen verkligen är rätt val. För att vi ska kunna växa blir buss och cykel allt viktigare, säger Henrik Zetterholm.

JP har varit i kontakt med Rune Backlund (C), ansvarigt regionråd för bland annat kollektivtrafiken. Han ville inte uttala sig eftersom han inte anser sig vara insatt i frågan.

LÄS MER: Trafikökningen: Siffrorna skenar iväg

LÄS MER: Trafikforskare: Jönköping har halkat efter

LÄS MER: Man får leva med överfulla bussar i rusningstrafik