LÄS MER: Bilar kan förbjudas på Klostergatan

LÄS MER: Mer kollektivtrafik är rätt

LÄS MER: Handeln dör om bilarna försvinner

Han är samhällsplanerare på Trafikverket i Jönköping och konstaterar att det är både den genomgående trafiken och den lokala som ökar lika mycket.

Ökningen

Trafiken genom Jönköping på E4 har ökat med cirka 2, 2 procent varje år från 2011 till 2..

Ökningen

Trafiken genom Jönköping på E4 har ökat med cirka 2, 2 procent varje år från 2011 till 2015.

Det är samma ökning som på alla större vägar i Sverige.

Trafikverket räknar med att ökningen fortsätter i minst samma takt fram till år 2030.

— Under pendlingstimmarna är det mer lokaltrafik. På morgnarna och förmiddagarna flyter det på rätt bra. Men på eftermiddagarna, när folk gör avstickare för att åka och handla till exempel, blir det konflikt mellan lokaltrafiken och den genomgående trafiken på E4.

Den ökande trafiken gör att belastningen på Ljungarums trafikplats blir så stor att hela trafikplatsen borde göras om. Alternativet är att bygga ett separat körfält för den lokala trafiken.

Men idag finns det inga pengar till någon av åtgärderna och Trafikverket ska lämna in sina förslag till den nationella planen för åren 2018- 2029.

Så det är bara att betrakta den här trafikökningen utan att kunna göra något?

— Ja, det är det. Vi ligger alltid steget efter. Det blir ett slags Moment 22 för om man ständigt förbättrar för trafiken så kommer den samtidigt att öka, säger Thomas Lindén.

Vad är då alternativet?

— Man skulle önska att fler valde att åka buss men i Jönköping är folk förtjusta i att åka bil. Kollektivtrafiken måste bli överlägsen bilen på samma sätt som tunnelbanan i Stockholm och spårvagnarna i Göteborg. Vi föreslår sådana åtgärder och det vill kommunen själv, säger Thomas Lindén.

Kanske, säger han, handlar det om folks plånbok. Trängselskatterna i Stockholm och Göteborg har påverkat bilisternas beteende.

Centrala Jönköping är smal och begränsad av sjöarna.

— Hade man vetat att det skulle bli så här på 1960-talet hade det sannolikt blivit en annan utveckling. Då hade man byggt motorvägen förbi Jönköping, säger Thomas Lindén.

Kommunalråd Carin Berggren (M) säger att bilarna är ju här men de får inte öka.

— Vi måste göra en pedagogisk resa och pröva infartsparkeringar för pendeltrafik och jobba aktivt med att förbättra kollektivtrafiken. Ska man ställa sin bil måste alternativen vara enkla och snabba.

Kan du tänka dig trängselskatter i Jönköping?

— Det vet jag inte. Där är vi inte ännu. Vi är kanske inte mogna för det och vad det skulle innebära, säger Carin Berggren.

E4