I centrala Jönköping förväntas vägarbeten nu skapa problem i trafiken. Det rör sig om nya gång–och cykelpassager vid Undergången i centrala Jönköping och en ombyggnation av korsningar på Öxnehagaleden.

Arbetet vid Undergången startar nästa vecka och beräknas ta fyra veckor totalt. Två veckor var för Östra Storgatan respektive Norra Strandgatan.

"Stänger av vägen"

Vid både på– och avfarterna kommer nya passager för gång– och cykeltrafikanter för att skapa en säkrare trafikmiljö för dessa. De nya passagerna kommer ha upphöjda övergångsställen.

– När vi bygger om vid Norra Strandgatan stänger vi av där helt och leder om trafiken via Strandgränd. Från Östra Storgatan kommer det bara vara trafik i en riktning, det kommer att vara enkelriktat där. Det ska sättas skyltar på platsen för att förtydliga hur det fungerar på plats, säger projektledare Fredrik Nyqvist.

Busstrafiken ska även ledas om på samma sätt som bilarna. Fredrik Nyqvist säger att bussarna ska vara underrättade.

Fredrik Nyqvist meddelar att framkomligheten vid Öxnehagaleden inte kommer vara lika begränsad som vid Undergången.

– Vid Öxnehagaleden kommer vi inte stänga av helt eller stoppa trafiken. Det kommer bara att vara instängd framkomlighet och vara trängre och smalare på vägen.

"Välj helst annan väg"

Det är korsningarna vid Öxnehagaleden som kommer byggas om. Enligt Fredrik Nyqvist har det varit olycksdrabbade korsningar och åtgärderna är tänkta att minska risken för olyckor och underlätta för bussarna samtidigt som det ger bra trafikflöden.

Annons

Ombyggnaden innebär att trafikanter från Kungsängsvägen och Oxhagsgatan kommer att ha företräde när de ska ut på Öxnehagaleden. Trafikanter som färdas på leden kommer att få lämna företräde. Fram till korsningarna görs åtgärder i form av refuger för att dämpa hastigheten på trafiken på Öxnehagaleden.

Arbetet börjar nästa vecka och beräknas vara klart senast i mitten av oktober.

Fredrik Nyqvist skickar med en hälsning till Jönköpingsborna att köra försiktigt runt dessa vägarbeten.

– Ta det lugnt och kör sakta när ni åker förbi vägarbetena där folk jobbar. Välj helst en annan väg om det är möjligt, om ni inte kan det så tänk på hur ni kör, säger Fredrik Nyqvist.