LÄS MER: Här kör bussen – mitt på gågatan i city

Mumtaz Gibbo är trafiklärare och utbildningsledare på trafikskolan Kör Rätt i Jönköping. Han är dagligen ute i trafiken och tycker det finns många felaktigt placerade vägmärken.

— Ibland känns det som att de inte tänkt till, ibland passar inte skylten markeringen, i vissa fall finns skyltar där de inte behövs eller på fel ställen, säger han.

— Exempelvis kan det finnas en vägvisare som talar om att du kan svänga vänster från höger körfält men samtidigt en markering som säger att du inte får.

LÄS MER: TV: Sju lagbrott på tio minuter i nya rondellen

Ett annat exempel är när en ljussignal är avstängd eller blinkar gult men signalen för fotgängare fortfarande lyser rött.

Föreslår möte

Annons

Mumtaz Gibbo berättar att han både ringt till kommunen och påtalat fel samt försökt få till ett möte, utan resultat. Slutligen valde han att skicka in ett medborgarförslag.

Han föreslår att kommunen och trafikskolans lärare träffas en gång per år för att se över skyltning och planering av vägarna.

— Eftersom att vi är ute varje dag med eleverna så ser vi felen. Det känns inte bra när vi ska förklara något för eleverna och så stämmer det inte med hur det ser ut, säger Mumtaz Gibbo.

"Får titta på det"

Anders Samuelsson (C) är ordförande i stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för trafikplaneringen. Medborgarförslaget har just lämnats in och har därför inte börjat behandlas politisk ännu.

— I grunden är vi positiva till dialog. Vi får titta på det när det kommer till oss, då kommer trafikenheten få yttra sig också, säger Anders Samuelsson som dock inte delar uppfattningen om att mycket är felskyltat.

— Nej det kan jag inte påstå att det är. Men det är svårt att svara när det är så generellt, det finns ju tusentals skyltar i kommunen, säger han.