Som Jönköpings-Posten tidigare har berättat genomför Trafikverket under året inventeringar för att undersöka eventuella föroreningar på olika platser, däribland flygplatser, samt behovet av att sanera.

De senaste åren har arbetet intensifierats, och myndigheten följer nu en ny lista över platser som ingår i inventeringen. Visingsö flygplats är en av platserna som är med på listan.

– Vi gör en total inventering, kan man säga. Vi betar av bangårdar, flygplatser och vägsträckor, säger Sara Isaksson, miljöspecialist inom förorenade områden vid Trafikverket.

Sannolikt rör det sig inte om några omfattande föroreningar vid Visingsö flygplats.

– Det generella problemet med flygplatser brukar vara ämnen som kommer från brandövningar, och då är det pfas det framför allt handlar om. Men om det gäller Visingsö kan jag inte svara på.

En gemensam egenskap för högfluorerade ämnen, pfas, är att de är extremt svårnedbrytbara.

Inventeringen på flygplatsen ska enligt planeringen genomföras senare i höst.

– I inventeringsskedet gör vi inga fysiska markundersökningar. Vi gör fysiska undersökningar i steg två, säger Sara Isaksson.

– Vi börjar närma oss slutskedet, och räknar med att vara klara med alla inventeringar 2020.

Annons