Per-Olof Gunnarsson är markförhandlare för nya väg 26/47. Han berättar att myndigheten till största delen använder sig av vägrätten längs med sträckan men det finns också möjlighet till inlösen av fastigheter eller byggnader om det finns särskilda skäl.

Minst 14 markägare längs med sträckan är missnöjda med de ersättningar de får av Trafikverket för den mark de förlorar. Flera menar att de borde få betalt vad marken är värd utifrån marknadsvärdet istället, eftersom de inte får tillbaka den.

— Nu är ju intrång med vägrätt inte att jämföra med köp av skogsmark. Det som ska ersättas är fastighetens minskade ekonomiska värde på grund av vägprojektet, skriver Per-Olof Gunnarsson i ett mejl.

Följer skogsnorm

Han berättar att myndigheten utgår från Lantmäteriverkets skogsnorm. Flera markägare uppger att de fått själva råmarken för sina skogar värderade till omkring 11 000 kronor per hektar men det är inte standard över hela sträckan enligt Per Olof Gunnarsson.

— Det varierar med markens produktionsförmåga, skriver han.

Är det enligt din mening en låg ersättning eller vanlig ersättning?

— Alla skogsmarker bedöms efter samma mall, skriver Per-Olof Gunnarsson och hänvisar till skogsnormen.

"Träffat de flesta"

Han säger sig också vara medveten om att markägare efterfrågat mer information men menar att det kan finnas svårigheter med kommunikation i sådana här stora projekt.

— Vi har ju ordnat offentliga möten och vi har varit ute och träffat de flesta. Problemet är att en sådan här byggprocess drar ut på tiden och folk glömmer vad de hört efter hand, säger han och fortsätter:

— Sedan har ju markägarna all möjlighet att gå in på vår hemsida och se vad som finns där. Jag tycker nog vi gör vad vi kan och ska.