— Vi har fått signaler sedan tidigare om att ohälsan har ökat bland elever och jag har under flera år påpekat att vi måste göra något åt det.

— I årets budget fick vi loss pengar som motsvarar sex tjänster inom skolan. Det är välbehövligt, säger Nicklas Gustavsson som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Habo kommun.

Behoven kvarstår

Pengarna har fördelats efter storlek till rektorsområdena, men Nicklas Gustavsson uppger att rektorerna ska fördela dem där de behövs mest, eftersom behoven ändrar sig mellan skolorna.

— Som det ser ut kommer behoven av särskilt stöd att fortsätta så jag räknar med att skolan kommer att få motsvarande siffra i budgeten för 2018.

Fokus på frågan

Hur årets satsning faller ut, vilka åtgärder som har kunnat göras, ska följas upp vid ett avstämningsmöte med alla skolledare och förskolechefer under våren.

— Nu har vi fokus på den här frågan och det är helt nödvändigt. Eleverna är en jätteviktig grupp, det är de som skapar framtidens förutsättningar för kommunen, säger Nicklas Gustavsson.